Søk om momskompensasjon før 11. juni!

Alle enheter i Normisjon og Acta kan søke om momskompensasjon. Den interne søknadsfristen i Normisjon er i år 11. juni.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll, 07. mai 2018

Foto: AdobeStock

For 2016 fikk Normisjon totalt refundert 11,9 mill kr i betalt moms, og disse ble fordelt på 100 enheter inkludert i Normisjons søknad. Tildelingen utgjorde omtrent 73 % av søknadsbeløpet, og for mange kom denne tildelingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret! 

Nå er det tid for å søke momskompensasjon for 2017, og fremgangsmåten for dettefinnes her(doc). Fristen for å søke er i år 11. juni.