Søk om momskompensasjon før 17. juni!

Alle enheter i Normisjon og Acta kan søke om momskompensasjon. Den interne søknadsfristen i Normisjon er i år 17. juni.

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Adobestock

Foto: AdobeStock

For 2017 fikk Normisjon totalt refundert 12,2 mill kr i betalt moms, og disse ble fordelt på nesten 100 enheter inkludert i Normisjons søknad. Tildelingen utgjorde omtrent 75 % av søknadsbeløpet, og for mange kom denne tildelingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret! 

Nå er det tid for å søke momskompensasjon for 2018, og fremgangsmåten for dette finnes her (doc). Fristen for å søke er i år 17. juni.