Søk om momskompensasjon før 17. juni!

Alle enheter i Normisjon og Acta kan søke om momskompensasjon. Den interne søknadsfristen i Normisjon er i år 17. juni.

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Adobestock

Foto: AdobeStock

For 2017 fikk Normisjon totalt refundert 12,2 mill kr i betalt moms, og disse ble fordelt på nesten 100 enheter inkludert i Normisjons søknad. Tildelingen utgjorde omtrent 75 % av søknadsbeløpet, og for mange kom denne tildelingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret! 

Nå er det tid for å søke momskompensasjon for 2018, og fremgangsmåten for dette finnes her (doc). Fristen for å søke er i år 17. juni. 

Relatert innhold

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Frukt som varer

«Dette skal du ha til tegn: Det første året skal dere spise korn som vokser av seg selv, andre året kornet som vokser av det igjen, men tredje året skal dere så og høste, plante vinmarker og spise frukten!» (Jesaja 37:30)

Read article "Frukt som varer"