Søk om momskompensasjon før 30. juni!

Alle enheter i Normisjon og Acta kan søke om momskompensasjon. Den interne søknadsfristen i Normisjon er i år 30. juni.

3. juni 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Adobestock

Foto: AdobeStock

For 2018 fikk Normisjon totalt refundert 13,7 millioner kr i betalt moms, og disse ble fordelt på nesten 100 enheter inkludert i Normisjons søknad. Tildelingen utgjorde omtrent 72 % av søknadsbeløpet, og for mange kom denne tildelingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret! 

Nå er det tid for å søke momskompensasjon for 2019. Fremgangsmåten for dette finnes her (doc), og rapporteringsskjema her (excel). Fristen for å søke er i år 30. juni.