Nå kan du søke om momskompensasjon

Alle enheter i Normisjon og Acta kan nå søke om momskompensasjon. Den interne søknadsfristen i Normisjon er 9.juni.

Det er da åpnet for å søke om momskompensasjon for kostnader påløpt i 2022.

Som tidligere år sendes søknad inn til hovedkontoret som så sender samlet søknad inn til Lotteri-tilsynet.

Informasjon om søknad finner du her: Momskompensasjon på varer og tjenester – Lottstift

Frist for å sende inn søknad er 9. juni 2023

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift betalt ved kjøp av varer og tjenester. Alle enheter i Normisjon og Acta kan sende inn søknad.