Med håpet i skolesekken

STUDENT: Sanli (16) fra Bangladesh gleder seg til å fullføre videregående og deretter studere økonomi. FOTO: David Einan.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»
FNs Bærekraftsmål nr. 4

– Jeg er den første i familien min som får muligheten til å få en ordentlig utdanning, forteller 16 år gamle Sanli fra Bangladesh. Han mistet begge foreldrene da han var liten og vokste opp med seks eldre søsken.

I landsbyen der han kommer fra er det bare skole fram til femte klasse. Søsknene gikk også på skole der, men fikk aldri fortsette utdanningen sin. De måtte ut i arbeid for å tjene penger til familien.

I byen Moulvibazar, der Normisjon støtter et gutteinternat, fikk Sanli muligheten til å fortsette på skolen. Planen hans er å fullføre videregående og deretter studere økonomi.

I dag går rundt ni av ti barn i verden på barneskolen, men altfor mange stopper utdanningen etter femte klasse. Normisjon vil at alle barn skal få fullføre grunnskolen, uavhengig av kjønn, språk, økonomi, funksjonsevne og hvilken folkegruppe de tilhører.

Vil du være med å skape endring slik at flere kan få håp om en bedre fremtid?

Du kan gi en gave her

Utdanning for alle er en menneskerett! I FNs bærekraftmål heter det blant annet at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv.

Like muligheter til skolegang

Utdanning for alle er en menneskerett! I FNs bærekraftmål heter det blant annet at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet.

Barn og unge fra underprivilegerte og marginaliserte grupper som jenter, fattige, etniske og religiøse minoriteter har ikke like muligheter til skolegang som andre. I tillegg går under halvparten av barn på skole etter femte klasse.

Normisjon støtter utdanning i Bangladesh, India og Ecuador. Mange får skolegang, utdanningsstipend og tilbud om internat gjennom Normisjon sine prosjekter.

Du kan støtte prosjektet på følgende måter:

1. Gi en gave med kort her
2. Vipps til 10709 (gå inn på ‘Kjøp og betal’) – merk: Sommer
3. Send SMS med kodeord Sommer til 26606 og gi valgfritt beløp
4. Konto: 1503 02 13 537 – merk: Sommer