Vold og diskriminering fra hinduekstremister fører til at mange velger bort troen på Jesus i Sør-Asia.   

Gi trening til Jesus-sentrerte ledere:

310 kr gir en leder kursmateriell
620 kr gir en lokal leder intensiv trening i 2 dager
3100 kr gir en lokal leder intensiv trening i 10 dager
Gi PÅ VIPPS
KONTO: 1503.02.13537 (Merk med: Leder21)

 

En helt annen virkelighet

Mens du og jeg handler julegaver og nynner på julesanger, forteller Normisjons utsendinger om en helt annen virkelighet for våre trossøsken i Sør-Asia. Her blir kristne i økende grad utsatt for undertrykking og brutalitet fra hinduekstremister.

Midt i disse krevende omstendighetene er det viktigere en noen gang å trene opp lokale ledere som kan dissippelgjøre og styrke sine egne. Normisjons utsendinger jobber derfor strategisk med å trene opp så mange ledere som mulig i disse områdene.

Ofre familie og venner for Jesus?

En av lederne som har fått ledertrening gjennom arbeidet vårt, er Akshay på snart 25 år. Han tok imot Jesus da han var 14 år gammel. Han fortalte frimodig om Jesus i landsbyen og ba for syke. Mange ble helbredet og i løpet av ett år ble ti familier kristne! Dette likte verken hans hinduistiske familie eller resten av landsbyen. Som 15-åring fikk han valget mellom å si i fra seg troen på Jesus, eller å bli kastet ut. Akshay valgte Jesus. Samme kveld ble han kastet på dør av faren.

De følgende årene ble krevende for unge Akshay. Helt uten familie og venner måtte han finne måter å forsørge seg selv på i en fremmed by. Men til tross for mye motgang, ga han ikke slipp på Jesus. Etter hvert opplevde han at Gud sendte mennesker i hans vei som søkte råd og livsveiledning. Mange av disse tok også imot Jesus. I dag er Akshay pastor for disse nye kristne i en stadig voksende kirke!

Nøkkelen er å trene lokale ledere

Normisjons samarbeidspartnere jobber aktivt for å gi lokale ledere som Akshay den støtten og ledertreningen de trenger. På den måten blir de utrustet til å ta lederskap midt i krevende omstendigheter.

– Ledertreningen dere har gitt meg har styrket og fornyet relasjonen min til Gud. Den har også forankret meg i Hans Ord, sier Akshay.

– Jeg kjenner meg mye mindre ensom i tjenesten nå, fordi jeg har fått et nettverk av andre kristne ledere rundt meg.

Vi må arbeide mens vi ennå har muligheten

Vi ser at arbeidet med å trene ledere bærer rik frukt. Men samtidig øker presset og forfølgelsen mot de kristne i Sør-Asia. Det blir også vanskeligere i fremtiden å ha utsendinger i disse landene. Derfor er det viktig at du blir med på å trene og utruste selvstendige ledere – mens det enda er mulighet til det!

 

«La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp». Gal 6, 9

 

Gi trening til Jesus-sentrerte ledere:

310 kr gir en leder kursmateriell
620 kr gir en lokal leder intensiv trening i 2 dager
3100 kr gir en lokal leder intensiv trening i 10 dager

Gi PÅ VIPPS

KONTO: 1503.02.13537
Merk med: Leder21