Spennende tider

Det er mye som skjer rundt arbeidet i Sør-Asia, og vi er glad for muligheten til å stå i dette spennende arbeidet.

Skrevet av: Gladstone R. Kumar/Sigrid Rege Gårdsvoll, 05. desember 2017

Vi får møte mange mennesker i arbeidet – dette blide søskenparet hilste vi på i Bhutan.
Foto: Gladstone R. Kumar

Etter konferansen for misjonssykehus i Kolkata i november 2016 har det oppstått flere nye initiativ knyttet til å styrke det helsearbeidet som drives ved sykehus støttet av Normisjon. Et av de viktigste er regionale kontaktpunkter for helsearbeidere i India og Bangladesh, et annet er større grad av erfaringsutveksling og læring.

Det startes opp flere bønnenettverk på strategiske steder med mål om å omslutte Bangladesh med bønn og skape en misjonsbevegelse. Ett av disse stedene er området Tripura, som mot øst grenser til Bangladesh. Kristne ledere organiserte en bønnesamling for regionen før sommeren. I tiden som kommer vil vi ta med flere fra dette bønnenettverket i våre lederutviklingsprogrammer og begynne å jobbe også over grensen til Bangladesh.

I vår arrangerte vi vårt Asia Transformational Leader Development Program. Ti erfarne ledere fra India og Bangladesh deltok i en ukes kurs der de lærte om og la planer for å drive lederutvikling og bygge sunne ledere i deres egne lokalområder.

Vi merker at det nå er økende muligheter til å jobbe i Bhutan for å bygge ledere og bønnenettverk. I juli avholdt vi en workshop i Bhutan for en gruppe på 22 unge ledere. De har ulik bakgrunn og bare noen få av dem er kirkeledere. Vi håper at vi kan fortsette å jobbe mer med disse førstegenerasjons troende for å hjelpe dem å vokse i troen og bære frukt.

Vi ber for: Lederne som vokser frem

Prosjekt: Leder- og organisasjonsutvikling i India
Prosjektnummer: 304 004Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017