Sterke styrekandidater

Mange gode kandidater har sagt seg villige til å stille til valg på Normisjons generalforsamling 10.-15. juli.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll, 16. mai 2018

Foto: Normisjon

Til landsstyret skal det velges tre faste medlemmer og tre varamedlemmer blant åtte kandidater. 

Magne Gryvill (57) fra Oslo er økonom og jobber som leder for risikostyring og Internkontroll i Coop Norge. Han er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en gruppe rådgivere for hovedkontorets økonomiavdeling. 

Toralf Hetland (54) fra Ålgård er bakerisjef på Bakehuset Bryne. Han har bakgrunn fra lokalt arbeid på Ålgård og har tidligere jobbet i Ryfylke og Jæren Indremisjon i en tiårsperiode. 

Jørn Lemvik (63) fra Oslo er konsulent innen ledelse og organisasjon og er tidligere leder for Digni. Han har også tidligere vært medlem av landsstyret i Normisjon. 

Synnøve Irene Risan (59) fra Molde er adjunkt og jobber på Molde voksenopplæringssenter med norsk for fremmedspråklige. Hun har vært misjonær i Mali, regionleder i region Møre og er nå medlem i eldsterådet i Molde-fellesskapet

Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord er avdelingsleder for AktiMed AS (bedriftshelsetjeneste). Hun har vært aktiv i Salem i Trondheim og er nå styremedlem i regionstyret i Rogaland. 

Ingebjørg Stubø (66) fra Gjøvik er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement i Normisjon på flere nivåer. 

Morten Dahle Stærk (37) fra Oslo er teolog og jobber som generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært ansatt innsamlingsleder ved Høgskolen i Staffeldtsgate, forlagsleder i Luther forlag og er nå leder i valgkomiteen til Normisjon region Øst. 

Magne Supphellen(50) fra Straume er siviløkonom og professor i markedsøkonomi ved NHH, NLA og NTNU. Han var Normisjons representant i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate, ledet arbeidet med å etablere Hauge School of Management ved NLA Staffeldtsgate og var faglig leder for skolen 2013-2016.

 Marie Harbo Øygard (31) bor i Oslo og jobber som internasjonal leder i KRIK (Kristen idrettskontakt). Hun har tidligere jobbet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som styremedlem i Storsalen menighet.

Relatert innhold

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Et bedre liv

Da sønnen ble syk forsvant både mannen og støtten fra familien. På Okhaldhunga sykehus ble Romi og sønnen tatt imot med åpne armer.

Read article "Et bedre liv"