Sterke styrekandidater

Mange gode kandidater har sagt seg villige til å stille til valg på Normisjons generalforsamling 10.-15. juli.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll, 16. mai 2018

Foto: Normisjon

Til landsstyret skal det velges tre faste medlemmer og tre varamedlemmer blant åtte kandidater. 

Magne Gryvill (57) fra Oslo er økonom og jobber som leder for risikostyring og Internkontroll i Coop Norge. Han er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en gruppe rådgivere for hovedkontorets økonomiavdeling. 

Toralf Hetland (54) fra Ålgård er bakerisjef på Bakehuset Bryne. Han har bakgrunn fra lokalt arbeid på Ålgård og har tidligere jobbet i Ryfylke og Jæren Indremisjon i en tiårsperiode. 

Jørn Lemvik (63) fra Oslo er konsulent innen ledelse og organisasjon og er tidligere leder for Digni. Han har også tidligere vært medlem av landsstyret i Normisjon. 

Synnøve Irene Risan (59) fra Molde er adjunkt og jobber på Molde voksenopplæringssenter med norsk for fremmedspråklige. Hun har vært misjonær i Mali, regionleder i region Møre og er nå medlem i eldsterådet i Molde-fellesskapet

Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord er avdelingsleder for AktiMed AS (bedriftshelsetjeneste). Hun har vært aktiv i Salem i Trondheim og er nå styremedlem i regionstyret i Rogaland. 

Ingebjørg Stubø (66) fra Gjøvik er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement i Normisjon på flere nivåer. 

Morten Dahle Stærk (37) fra Oslo er teolog og jobber som generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært ansatt innsamlingsleder ved Høgskolen i Staffeldtsgate, forlagsleder i Luther forlag og er nå leder i valgkomiteen til Normisjon region Øst. 

Magne Supphellen(50) fra Straume er siviløkonom og professor i markedsøkonomi ved NHH, NLA og NTNU. Han var Normisjons representant i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate, ledet arbeidet med å etablere Hauge School of Management ved NLA Staffeldtsgate og var faglig leder for skolen 2013-2016.

 Marie Harbo Øygard (31) bor i Oslo og jobber som internasjonal leder i KRIK (Kristen idrettskontakt). Hun har tidligere jobbet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som styremedlem i Storsalen menighet.