Stolt av samarbeid

I Normisjon våger vi å prøve nye arbeidsformer for å virkeliggjøre vår visjon om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. «Heller krigsskader enn liggesår», er det muntlige og dagligdagse innsteget. 

16. oktober 2019
Tekst Ole Martin Rudstaden
Foto Privat

Vi er stolte av at Jennie Sofie ønsker å være ambassadør for vår kampanje Like Mye Verdt, og hennes reisen til Bangladesh tidligere denne måneden var startskuddet for et omfattende samarbeid det kommende året. Som Ane Bamle Tjellaug påpeker i sin kommentar i Vårt Land onsdag 16. oktober er dette arbeidet så vidt kommet i gang, og det er bare noen få glimt fra reisen som foreløpig er publisert. 

Internt i Normisjon har vi i lang tid vært opptatt av at vi ønsker å være en organisasjon som tør å prøve nye ting, og som tåler å feile. Samarbeidet med Jennie Sofie er et godt eksempel på at vi ønsker å prøve noe nytt – og vi tror ikke at vi kommer til å feile. Likevel kan vi trå feil i enkeltsituasjoner, og vi setter alltid pris på tilbakemeldinger som kan gjøre oss bedre. Vi har, som Tjellaug påpeker i kommentaren, i dette tilfellet ikke vært gode nok til å likestille alle personene på bildene i våre sosiale medier.  Vi ønsker å være bevisste på at mennesker som berøres av våre prosjekter ikke er kulisser, men aktive deltakere i arbeidet, og vi skal selvsagt alltid identifisere alle mennesker som er med på bildene vi legger ut, med mindre vi har gode grunner til å la være. 

Normisjon, som alle andre organisasjoner, ønsker å henvende seg til nye og yngre givergrupper. Det er nødvendig å prøve nye ting, for å nå nye generasjoner ikke bare med bønn om penger, men med bevissthet om de mulighetene som finnes til misjon og til å hjelpe andre mennesker. Vi tror ikke at det er å ofre budskapet på oppmerksomhetens alter, men heller å gi budskapet ny oppmerksomhet. 

Relatert innhold

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin fra midtrabbattar. Gatesalget blomstrar til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"