Stolt av samarbeid

I Normisjon våger vi å prøve nye arbeidsformer for å virkeliggjøre vår visjon om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. «Heller krigsskader enn liggesår», er det muntlige og dagligdagse innsteget. 

16. oktober 2019
Tekst Ole Martin Rudstaden
Foto Privat

Vi er stolte av at Jennie Sofie ønsker å være ambassadør for vår kampanje Like Mye Verdt, og hennes reisen til Bangladesh tidligere denne måneden var startskuddet for et omfattende samarbeid det kommende året. Som Ane Bamle Tjellaug påpeker i sin kommentar i Vårt Land onsdag 16. oktober er dette arbeidet så vidt kommet i gang, og det er bare noen få glimt fra reisen som foreløpig er publisert. 

Internt i Normisjon har vi i lang tid vært opptatt av at vi ønsker å være en organisasjon som tør å prøve nye ting, og som tåler å feile. Samarbeidet med Jennie Sofie er et godt eksempel på at vi ønsker å prøve noe nytt – og vi tror ikke at vi kommer til å feile. Likevel kan vi trå feil i enkeltsituasjoner, og vi setter alltid pris på tilbakemeldinger som kan gjøre oss bedre. Vi har, som Tjellaug påpeker i kommentaren, i dette tilfellet ikke vært gode nok til å likestille alle personene på bildene i våre sosiale medier.  Vi ønsker å være bevisste på at mennesker som berøres av våre prosjekter ikke er kulisser, men aktive deltakere i arbeidet, og vi skal selvsagt alltid identifisere alle mennesker som er med på bildene vi legger ut, med mindre vi har gode grunner til å la være. 

Normisjon, som alle andre organisasjoner, ønsker å henvende seg til nye og yngre givergrupper. Det er nødvendig å prøve nye ting, for å nå nye generasjoner ikke bare med bønn om penger, men med bevissthet om de mulighetene som finnes til misjon og til å hjelpe andre mennesker. Vi tror ikke at det er å ofre budskapet på oppmerksomhetens alter, men heller å gi budskapet ny oppmerksomhet. 

Relatert innhold

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Et bedre liv

Da sønnen ble syk forsvant både mannen og støtten fra familien. På Okhaldhunga sykehus ble Romi og sønnen tatt imot med åpne armer.

Read article "Et bedre liv"