Strategisamling på Strand

Det nye landsstyret og ledergruppen i Normisjon møttes til felles strategisamling. – Utrolig spennende å få være med på dette, sier Marie Harbo Øygard, nyvalgt medlem i Landsstyret.  

Samling med korona distansering selv i pausene. Fra venstre; Kjetil Vestel Haga, Magne Gryvill, Else Kari Bjerva, Ingebjørg Berstad Torp, Magne Supphellen. 
Foto og tekst: Normisjon

Hele det nye landsstyret deltok på felles strategisamling med ledergruppen i Normisjon fredag. Lettelser i koronarestriksjoner gjorde det mulig å avholde møtet fysisk. 

– Det er fint å kunne ønske de nye medlemmene av LS velkommen til en felles arbeidsøkt med ledergruppen, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga. 

– Vi ser fram til å involvere organisasjonen bredt i dette viktige strategiarbeidet. 

Første gang
Marie Harbo Øygard ble valgt til Landsstyret på GF 5. juni og deltok nå for første gang som fast styremedlem på LS møtet. 

Marie Harbo Øygård med datteren Oline.

– Det er fint å få møtes fysisk og å få være med på strategiprosessen, sier hun.

– Jeg er opptatt av misjon og har veldig tro på Normisjons visjon. Det blir spennende å få være med å påvirke det internasjonale arbeidet. 

Med datteren Oline på fem måneder på armen sier Øygard at hun er spesielt opptatt av forholdet mellom Acta og Normisjon.

– Vi må tenke helhetlig rundt hvordan vi kan skape tilhørighet til Normisjon. Og bidra til at Normisjon blir det naturlig valget for de mange elevene som går på våre skoler også som voksne. 

Veien videre
Magne Supphellen som er professor ved NHH og NTNU har vært med å lage rammene for den faglige delen av strategiprosessen. Input fra undersøkelser gjort både i forhold til samarbeidsland, skoler og forsamlinger og regioner er viktige brikker i analysearbeidet som nå er godt i gang.  

– Hvorfor er det viktig for Normisjon å ha en slik strategiprosess nå, Hallgeir Solberg? 

– Det er viktig at vi fra tid til annen løfter blikket litt ekstra, både for å vurdere det arbeidet som gjøres og for å drøfte retning for det videre arbeidet, sier Solberg som er leder for landsstyret. 

– Dessuten er det slik at gjeldende strategiplan for Normisjon går ut ved neste generalforsamling.

Han legger til at nå når Normisjon har et nytt landsstyre og en relativt ny ledergruppe er det en bra tid å starte strategiarbeidet på.  

– Vi ønsker å koble hele Normisjon tettere sammen for å virkeliggjøre visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi håper å dra hele organisasjonen med oss i dette arbeidet; sammen er vi Normisjon!