Student? Se her!

For mange er det vanskelig å komme til et nytt sted som student og ikke ha et nettverk man kjenner. Heldigvis har Normisjons menigheter mange steder i landet tilbud til deg som er ung voksen!

19. september 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ole André Bech/David Einan

Bergen: Kafe Bris er en kafé om kvelden der du bl.a. kan slappe av, slå av en prat, drikke kaffe og møte nye mennesker. Kafeen er åpen en fredag hver måned fra kl 20. Det arrangeres også spennende konserter på Kafé Bris. Les mer på Facebook
PUST er et unge voksne/student-fellesskap i Bergen. Som fellesskap er hensikten å legge til rette for åndelig utvikling, tilby fellesskap, være ansvarlige overfor hverandre og gi praktisk råd til hvordan vi best kan leve våre liv sammen med Gud. Les mer på PUSTs Facebook-side.

Kristiansand: Norkirken Kristiansand arrangerer gudstjeneste hver søndag kl. 19 der alle generasjoner møtes, også studenter og unge voksne. Hver torsdag kl. 18 samles studenter og unge voksne til «huskirke» på bedehuset, lager mat og spiser sammen og deler liv og tro. Les mer på Norkirken Kristiansands Facebook-side.

Trondheim: Lørdagsmøtet er Salem menighets gudstjenester for studenter og unge voksne. Hver lørdag kl. 20:00 samles vi til en herlig gudstjeneste med trøkk og fokus på lovsang, forbønn og forkynnelse. I løpet av semesteret er det flere sosiale arrangement og hver uke samles mange fra fellesskapet til smågrupper i hjemmene. Se mer på Salems Facebook-side.

Oslo: Storsalen KVELD er ett av fellesskapene i Storsalen menighet. Ønsket er å være inkluderende, og sammen utforske hva det vil si å tro på Gud i Oslo i 2018. Storsalen KVELD samles til gudstjeneste hver søndag kl. 19. Gjennom uka møtes også mange i mindre grupper, har du lyst å bli med i en slik kan du ta fatt i noen på en gudstjeneste, så får du hjelp til å finne en gruppe. Du kan lese mer på Facebook. Storsalen KVELD har også en gruppe for sosiale aktiviteter, og her er det bare for alle å henge seg på: Sosiale insj – Storsalen KVELD!

Normisjon har forsamlinger og menigheter i de fleste byer i Norge, og mange har et tilbud til studenter og unge voksne – du kan finne fellesskapet nærmest deg i vår oversikt.