Svein Granerud 70 år!

Svein Granerud. Foto: Ryan Burch

Svein Granerud fyller 70 år 12.februar og går dermed over i de frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode spor etter seg. Etter feltpresttjeneste på Evjemoen og prestetjeneste på Nes på Romerike fra 1978-82, var han lærer og rektor på Bibelskolen i Staffeldtsgate fra1982 til 1997. Mange studenter har fått en grunnfestet tro gjennom hans undervisning. Han spilte en avgjørende rolle i forbindelse med fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen, ved å løfte fram visjonen for det dobbelte misjonsoppdraget for indremisjonsfolket. Som leder av Misjon i Norge i Normisjon fra starten i 2001 og fram til 2016 har han vært en brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de nye forsamlingene og menighetene som vokste fram. Han har blant annet bidradd til å skape legitimitet for sakramentsforvaltning på bedehuset. Svein er svært kunnskapsrik og en dyktig teolog, og er derfor også en etterspurt og god forkynner. I tillegg har han et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker, er god til å kommunisere og er dermed også god i konfliktløsningssaker. Vi vil rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv, og er glad for at han vil fortsette i frivillig tjeneste videre. 

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær

Relatert innhold

Livstegn i februar 2020

Det føles vemodig å pakke sammen etter alt dette. Men først og fremst er jeg veldig takknemlig over at jeg fikk muligheten til å være med i det hele tatt.

Read article "Livstegn i februar 2020"

Hilsen fra Halvorsen januar 2020

Etter et regnfullt juleopphold i Norge, ble vi i forrige uke møtt av fire dager med sandtåke her i Mali – et ikke et uvanlig fenomen på denne tida i grenseområdene til Sahara.

Read article "Hilsen fra Halvorsen januar 2020"

Nyhetsbrev fra Karen Ekern januar 2020

Da har jeg sannsynligvis opplevd min siste jul i Mali. Jeg var i landsbyen i nesten to uker, så da hadde jeg ikke Internett, men om ettermiddagen gikk jeg en tur til en liten fjellknaus hvor det var telefondekning så jeg kunne ringe. Der fikk jeg med meg vakre solnedganger.

Read article "Nyhetsbrev fra Karen Ekern januar 2020"