Svein Granerud 70 år!

Svein Granerud. Foto: Ryan Burch

Svein Granerud fyller 70 år 12.februar og går dermed over i de frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode spor etter seg. Etter feltpresttjeneste på Evjemoen og prestetjeneste på Nes på Romerike fra 1978-82, var han lærer og rektor på Bibelskolen i Staffeldtsgate fra1982 til 1997. Mange studenter har fått en grunnfestet tro gjennom hans undervisning. Han spilte en avgjørende rolle i forbindelse med fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen, ved å løfte fram visjonen for det dobbelte misjonsoppdraget for indremisjonsfolket. Som leder av Misjon i Norge i Normisjon fra starten i 2001 og fram til 2016 har han vært en brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de nye forsamlingene og menighetene som vokste fram. Han har blant annet bidradd til å skape legitimitet for sakramentsforvaltning på bedehuset. Svein er svært kunnskapsrik og en dyktig teolog, og er derfor også en etterspurt og god forkynner. I tillegg har han et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker, er god til å kommunisere og er dermed også god i konfliktløsningssaker. Vi vil rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv, og er glad for at han vil fortsette i frivillig tjeneste videre. 

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær