Svein Granerud 70 år!

Svein Granerud. Foto: Ryan Burch

Svein Granerud fyller 70 år 12.februar og går dermed over i de frivilliges rekker i Normisjon. Svein har brukt mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Normisjon, hvor han har satt mange gode spor etter seg. Etter feltpresttjeneste på Evjemoen og prestetjeneste på Nes på Romerike fra 1978-82, var han lærer og rektor på Bibelskolen i Staffeldtsgate fra1982 til 1997. Mange studenter har fått en grunnfestet tro gjennom hans undervisning. Han spilte en avgjørende rolle i forbindelse med fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen, ved å løfte fram visjonen for det dobbelte misjonsoppdraget for indremisjonsfolket. Som leder av Misjon i Norge i Normisjon fra starten i 2001 og fram til 2016 har han vært en brobygger mellom det tradisjonelle foreningsarbeidet og de nye forsamlingene og menighetene som vokste fram. Han har blant annet bidradd til å skape legitimitet for sakramentsforvaltning på bedehuset. Svein er svært kunnskapsrik og en dyktig teolog, og er derfor også en etterspurt og god forkynner. I tillegg har han et lunt vesen, er omsorgsfull og ser enkeltmennesker, er god til å kommunisere og er dermed også god i konfliktløsningssaker. Vi vil rette en varm takk for den innsatsen Svein har lagt ned i Normisjons arbeid på mange områder gjennom et langt liv, og er glad for at han vil fortsette i frivillig tjeneste videre. 

Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Generalsekretær

Relatert innhold

Lytter til Bibelen via en app

Normisjon arbeider blant flere folkegrupper der mennesker utsettes for fiendtlige holdninger og forfølgelse for sin tro. Les om folkegruppen som lytter til Bibelen gjennom en app.

Read article "Bibelen til kristne i det skjulte"

Nå kan du søke om GUS-stipend

Er du etablert i arbeidslivet, men kunne tenke deg å ta fri for å studere Bibelen? Gå Ut Senteret har nå etablert GUS-stipendet. Søknadsfrist 20.april.

Read article "Etablerer GUS-stipend"

Fra landsby til landsby på sykkel

– Relasjonsbygging har vært en viktig del av arbeidet i Mali. Det handler mye om at vi jobber på grasrota, lærer oss språket og kulturen i landet, skriver Karen Ekern.

Read article "Fra landsby til landsby på sykkel"