Takk!

Tusen hjertelig takk for din gave til arbeidet vårt i Mali!

Takket være deg kan vi drive et omfattende arbeid for å få Bibelen oversatt på kasonké og malinké. Det er et langt utholdenhetsarbeid, men vi har tro på at det kommer til å få store ringvirkninger blant disse to folkegruppene.

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som bor i store deler av Vest-Afrika på nesten en halv million mennesker. Kasonkéfolket består av rundt 730 000 mennesker som hovedsakelig bor i Mali og Senegal.

Interne stridigheter og uro i Mali har gjort arbeidet svært krevende, men like fullt givende. Målet er å nå stadig flere fra de ulike folkegruppene som bor i vest-Mali.

Din gave til Normisjon hjelper oss nærmere vår visjon, Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Tusen takk for at du står sammen med oss i dette oppdraget!

Sammen er vi Normisjon, og sammen utgjør vi en forskjell!