Tusen hjertelig takk for din gave til foreldreveiledning i Bangladesh! 

Normisjon ønsker at alle barn skal ha en god barndom. På ICDP-kurset lærer foreldre at de er det viktigste i barnas liv. De lærer at måten de viser omsorg for barna sine på, er avgjørende for hvordan barnet utvikler seg. Etter ICDP ser vi at vold mot barn minsker, og at forholdet mellom barn og foreldre forbedres.

Familieveiledere kan veilede familier i mange år fremover. Å trene og kurse veiledere er en investering for samfunnet og for fremtiden. Takk for at du er med å løfte barn og familier ut av fattigdom!