Telefonintervju fra Normisjon

Normisjon gjennomfører i disse dager intervjuer via telefon. Det er Anita Sæterøy som gjennomfører samtalene for oss. Vi har engasjert Anita via knif fundraising, for dette prosjektet.

Intensjonen med samtalene er at vi i Normisjon ønsker å lære mer om hva som er viktig for våre givere og støttespillere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på.

Svarene som blir gitt i intervjuene vil ikke bli knyttet mot enkeltpersoners navn, og respondentene vil ikke bli bedt om å gi gaver eller lignende.

Dersom du har spørsmål om dette er du velkommen til å kontakte oss på telefon 922 20 644 (Dag William Haugeto Stang, konstituert innsamlingsleder)