Tid for pause

Noen ganger kan det ta så lang tid å komme i gang med noe at man blir helt satt ut over hvor fort ting skjer når det først begynner. 

3. juli 2020
Tekst Wycliffe Norge

Foto Adobe Stock

Sånn er det med Tre Hjørner-prosjektet. I flere år føltes det som om ingenting skjedde – jeg drev med litt språklæring, morsmålsoversetteren LN tok av og til kontakt, og av og til ikke. Flere ganger lurte jeg på om dette kom til å bli noe av i det hele tatt. 

For fire år siden begynte det å bli noe av! Ting var ikke helt på plass – jeg kunne ikke språket så godt som jeg burde, vi hadde ikke utviklet noen ortografi, og LN hadde ikke så mye erfaring som han ideelt sett skulle hatt. Men likevel – nå var det nok venting! 

Nå, fire år etter, har vi bestemt at vi må bremse litt. De fire evangeliene og Apostlenes Gjerninger er ferdig oversatt, noe også ferdig konsulentsjekket.

Nå er det på tide å få tilbakemelding fra de kristne, de som tross alt skal bruke og få glede av det vi jobber med. Målet i år er å finpusse de delene som er oversatt, få på plass et skriftspråk som fungerer, og få den lille,lokale kirken med på laget for fullt.

Vi ber for: De kristne i folkegruppen


Du kan gi en gave til prosjektet her

Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2020. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.