Bidra til å skape en fremtid i Tomora!

Det er lite håp om en god fremtid i Tomora kommune i Mali. Derfor forlater mange unge menn sine hjemsteder. De setter kursen nordover, mot Middelhavet, mot Europa. Der vil de finne arbeid, og skape endring for familien hjemme. Svært få når frem, og hjemme i Tomora er det ingen igjen. Normisjon ønsker å hjelpe lokalsamfunnet å skape vekst, håp, tro og fremtid! 

Det er vanskelig for et samfunn å skape endring, vekst og gode livsvilkår når menneskene som skal skape noe ikke lenger er der. Dette er realiteten i mange landsbyer i Tomora kommune, vest i Mali. Unge menn reiser ut på «eventyret», som er det lokalet begrepet for reisen nordover mot Europa. Det er en farefull ferd. Noen ender i jihadisme, andre ender i interneringsleirer i Libya, og noen mister livet i den farefulle ferden over Middelhavet. Svært få kommer frem, men de som klarer det skaper suksesshistorier som lokker andre.

Sammen med våre lokale partner NPPM (Ne Pars Pas en Mer – Ikke reis over havet) vil Normisjon skape fremtid og håp i Tomora. Vi vil hjelpe med å endre mentaliteten blant befolkningen, slik at fokuset er på hva en kan skape lokalt. Vi vil stimulere til jobbvekst gjennom å gi lån og hjelp til å starte noe lokalt for grupper som vil noe. Vi vil også arbeide for et mer effektivt og miljøvennlig landbruk, for at folk skal ha mat.

Prosjektet er delfinanisert av Norad.

Årlig budsjett: kr 442 000,- + Norad-finansiering.   Prosjektnummer: 401 029

Gi en gave