Tusen takk!

Tusen hjertelig takk for din gave til kampanjen 1000 gir 1000!

Normisjon ønsker å satse større på misjon og sende flere misjonærer ut i felt.

Det er fremdeles over 4500 unådde folkeslag i verden. Det betyr at det er 3,2 milliarder mennesker som aldri har hørt om Jesus. På steder hvor den kristne tro ennå ikke er kjent trenger de at noen kommer med evangeliet. Mange lokale i våre samarbeidsland bor på steder hvor det er svært få kristne. De trenger medvandrere. Dette vil Normisjon være med på!

Antall utsendinger som er ute for Normisjon har de siste årene sunket dramatisk, og vi har nå færre enn ti misjonærer som er ute i internasjonal tjeneste. Takket være deg kan vi nå snu trenden!

Tusen takk for at du står sammen med oss og er med på å sende ut flere misjonærer!