Underskudd i 2017

Normisjons landsstyre har godkjent et regnskap som viser et underskudd på totalt 23,5 millioner kroner for 2017.

03. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Adobe Stock

– Pengene har gått til misjon, men vi har utført mer misjonsarbeid enn vi har hatt inntekter til å dekke, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – En av de største utfordringene er at vi, for å gi samarbeidspartnerne våre økonomisk forutsigbarhet, har garantert for vår del av deres budsjett før vi har fått inn pengene.

I tillegg til for høyt aktivitetsnivå internasjonalt i forhold til inntektene, bidrar konkursen i Vivo og nedskrivning i Viator, Normisjons forretningsvirksomhet i samarbeidsland til underskuddet.

– Det har tatt tid å få frem disse tallene, fordi vi har slått sammen noen regnskap som tidligere har vært ført hver for seg og derfor har brukt ekstra tid på å få klarhet i situasjonen, sier Langmoen Kvelland.

– Snuoperasjonen vi startet i 2015 ga resultater, men var ikke tilstrekkelig til å nå målet om et budsjett i balanse i 2018. Vi budsjetterte med et underskudd på ca 7 millioner for 2017, og dette var ment å være et steg på veien mot bærekraftig økonomi. Dette har vi altså ikke klart, og det betyr at vi må gjøre store endringer. Vi vil legge opp til gode drøftinger rundt dette på generalforsamlingen 10.-15. juli.

Langmoen Kvelland forteller at økonomiske tiltak er igangsatt med økt satsing på innsamling og forsterket økonomisk kompetanse på hovedkontoret. Det vil også bli jobbet langs flere akser for å snu den økonomiske situasjonen.