Unge mangler verktøy for å dele tro

På Acta bibelskole får elevene møte frimodige kristne i et sekulært yrkesliv. Det tror rektor Thomas Wilhelmsen er en måte å utruste unge på.

– Er tiden inne for å justere verktøyene vi gir unge i tråd med et endret samfunnsbilde? Spør Thomas Wilhelmsen, rektor på Acta bibelskole.   

Tekst: Inga Lill Nyvoll – Foto: Illustrasjon/Privat – Publisert: 17.04.24

I NKSS Lagets ferske studentundersøkelse forteller 73 prosent av deltakerne at menigheten de går i oppfordrer dem til å dele tro. Men hele 68 prosent sier at de ikke føler seg utrustet nok.  

Poenget er ikke å fordele skyld eller sette generasjoner opp mot hverandre, mener Normisjonsrektor, Thomas Wilhelmsen.

Han tror utfordringen er å gi unge gode nok redskaper og møtepunkt i møte med mennesker som har en annerledes tro.   

– Utrustningen av unge kristne skjer i for stor grad på «hjemmebane», på våre egne premiss og «innover» hvor ting er trygt og alt er under kontroll, sier Wilhelmsen.  

– De fleste kan ikke navigere gjennom livet på slike premisser, påpeker han.  

Fantastiske forutsetninger  

I følge bibelskolerektoren mangler det ikke på godt ungdomsarbeid i Norge.  

– Det finnes svært mye godt engasjement for unge – det må vi berømme. Generasjon Z setter på sin side også pris på voksen tilstedeværelse på en helt annen måte en min egen generasjon gjorde i vår ungdomstid. Så forutsetningene her er historisk sett fantastiske, forteller han glad.  

– Spørsmålet er egentlig ikke om vi er gode nok, men om kanskje tiden er inne for å justere verktøyene vi gir unge i tråd med et endret og nytt samfunnsbilde.  

Gode rollemodeller  

Han tror flere erfaringer og verktøy kan bidra til at flere unge opplever trygghet i det å sette troa ut i praksis:   

– De trenger rollemodeller, redskaper og erfaringer på hvordan en «trygg kristen» ser ut i møte med andre, og kanskje litt mindre trening i å gjennomføre kristne aktiviteter og arrangement.  

Thomas Wilhelmsen håper unge får flere møteplasser og verktøy i møte med det å dele tro.

På bibelskolen i Acta får elevene blant annet møte frimodige kristne i et sekulært yrkesliv, som gir studentene eksempler og forbilder der troen brukes som en ressurs, og ikke et problem i møte med annerledestenkende.  

– Å dele tro trenger ikke først og fremst å handle om å overbevise andre eller ha svar på alt, men å leve åpent og naturlig om troen og virkelighetssynet sitt, forteller Wilhelmsen og legger til:  

– Det er først og fremst dette «rommet» vi må bli flinkere til å ta.  

– Du står ikke alene  

Kathy Celi, medpastor i Norkirken Molde, tror norske menigheter alltid kan bli bedre på å utruste medlemmene sine. Men det er viktig å være bevisst på hvordan man snakker om det, mener hun.  

– Det første vi må gjøre er å ufarliggjøre det å dele tro. Det er noe alle kan gjøre og det må vi være bedre på å formidle. Å dele om troen din handler egentlig bare om å dele liv. Mitt og ditt liv med andre, forteller hun.   

Å dele tro er for eksempel ikke bare for de som er glad i å snakke, påpeker Celi.  

– Jeg tror vi i mange sammenhenger har gjort det å dele tro til noe som kun er for de som liker å snakke, men det er ikke sant. Å snakke om hva Jesus betyr for deg, er noe som skal være en naturlig del av det å være en kristen.  

Tidslinjen med Gud  

Celi deler et tips som har hatt stor betydning for henne:   

– En bra ting vi gjør i den bibelgruppa jeg er en del av, er at vi innimellom lager hver vår tidslinje med Gud. Dette deler vi med de andre som en måte å øve på å fortelle om hvordan Gud har vært til stede i våre liv.   

Til slutt kommer hun med en viktig påminnelse:  

– Du står ikke alene i det å dele tro. Om du føler deg usikker eller ikke utrustet nok, gå gjerne sammen med andre og være aktiv i ønske om å bli utrustet.