Utvikle

Vi utvikler etablerte fellesskap, tilbud, programmer og organisasjonsformer.

Bibelvers: 2. Pet 3,18

«Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen.»

Definisjon: Utvikling er en prosess som skaper vekst, progresjon og/eller positiv endring og som både kvalitativt og kvantitativt tar enheten som er i prosessen til et bedre sted.

Hva kan utvikles: 

 • Enkeltmennesker
 • Fellesskap
 • Organisasjon
 • Tilbud og ressurser
 • Programmer

Normisjon i 2030:

 • Vi har utviklet en plattform og rammeverk for menigheter i Normisjon.
 • Vi har styrket arbeidet med fellesskapsutvikling for etablerte fellesskap/menigheter.
 • Vi har utviklet Normisjons profil og kommunikasjon for å nå nye målgrupper.
 • Vi har faset inn misjonssenter som organisasjonsform for lokalt, regionalt og globalt arbeid.
 • Vi har styrket den misjonale identiteten hos våre menigheter i Norge og kirkelige partnere i andre land.
 • Vi har utviklet konsepter for bruk av diakonalt entreprenørskap i misjonsarbeidet.