Månedens bønnetema

Hver måned har vi et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget vårt. Visjonen vår er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

Generalsekretæren ønsker seg et bønnelag som med å be for strategiarbeidet som pågår nå og som vil forme veien videre for Normisjon. 

Nå i oktober vil vi gjerne inviterer deg eller ditt fellesskap til å være med å be for strategiarbeidet til Normisjon.

Bønn for arbeidet
– Hva betyr bønn for deg, Kjetil Vestel Haga?

– For meg er rekkefølgen bønn og arbeid meget viktig. Jeg ønsker å legge alt vi gjør frem for Gud først, før vi så går i gang med arbeidet. Det å søke Gud først og så ta til med tjenesten er for meg et grunnleggende viktig mønster både for hverdagslivet og på jobben. 

– Vi inviterer til bønn for strategiarbeidet nå, hvorfor er akkurat det viktig å be for nå?

– Strategi er viktig for å sette retning for arbeidet vårt fremover. Det handler om hvordan vi skal virkeliggjøre visjonen vår «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi har så langt jobbet med analyser av de ulike virkefeltene våre, og mange har deltatt gjennom ulike undersøkelser. Det vi ønsker er å få gode innspill fra de som står i arbeidet slik at Landsstyret kan vedta en forankret strategi vi alle har del i.

– På Generalforsamlingen i 2024 skal det vedtas ny langtidsstrategi i Normisjon. Skal vi lykkes med den, må den gi faktisk gjenklang der arbeidet skjer. At vi skal lykkes med det er et viktig bønneemne.  Da kan vi sammen forme fremtiden for misjonsarbeidet vårt.

Bønnesvar
– Har du en inspirerende historie å dele med oss om bønnesvar?

– Da vi var misjonærer i Ecuador, skrev vi etter hvert ned et drømmebilde av fremtiden. Så startet vi med å be om Guds daglige ledelse i arbeidet. I etterkant var det svært inspirerende å se hvordan Gud tilrettela og svarte på bønnene våre. Visjonen ble virkelighet – men lettest var det å få øye på dette ved å se tilbake på hvordan han tilrettela i en travel hverdag. Det var meget inspirerende. 

– Hvordan kan folk være med og be helt konkret for strategiprosessen?

– Be gjerne om at vi på en god måte får med oss ledere ute og hjemme. Særlig viktig er det at vi får involvert Actaledere, regionledere og pastorene i menighetene våre. 

– Be om at vi lykkes i å koble sammen vårt arbeid ute med det hjemme slik at vi kjenner eierskap til hverandres arbeid enten vi har tjenesten internasjonalt eller i Norge. 

– Be også om at vi evner å gjøre de rette prioriteringene, ikke minst de som er vanskelige, slik som for eksempel hva vi eventuelt må avvikle eller avslutte av aktiviteter vi gjør i dag. 


Hvordan kan du eller fellesskapet ditt delta i bønneaksjonen?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du skriver ned bønner? Eller har en gruppe du ber sammen med? Kanskje du helst sitter med foldede hender? Eller kneler i bønn? Kanskje vil du velge en utsending eller et land du vil be spesielt for? 

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn!