Månedens bønnetema

Hver måned har vi et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget til Normisjon. Visjonen vår er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

Nå i september vil vi gjerne inviterer deg eller ditt fellesskap til å be for utsendingene til Normisjon. De jobber i samarbeidslandene våre sammen med lokale ansatte med å nå både nye generasjoner og folkeslag. 

Bosatt i andre land
Normisjon har arbeid i 12 samarbeidsland og blant 25 folkegrupper. I de fleste av disse landene har vi norske utsendinger. 

– Men hva betyr det egentlig å være en «utsending», Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon? 

– En «utsending» er egentlig en representant for oss som misjonsorganisasjon, men vi bruker utrykket oftest om de som velger å bosette seg i et annet land for å arbeide med diakonale og/eller menighetsbyggende prosjekter. Mange steder fungerer det som en parallell benevnelse til ordet misjonær. 

– Fortell litt om situasjonen med hensyn til norske utsendinger som er i samarbeidslandene våre nå? 

– For de fleste av utsendingene våre som allerede er tilbake i de landene de arbeider i siden evakueringene, er situasjonen tilnærmet normal. Vi følger sikkerhetssituasjonen i Mali og så er det visse forbehold på grunn av pandemien i flere av landene. 

– Har vi noen nye utsendinger på vei ut? 

– Vi har to nye utsendinger som reiser ut nå i september og så har vi to enheter som har avreise først i 2022. Ellers er de aller fleste tilbake eller på vei tilbake til våre samarbeidsland. Vi har fire som arbeider hjemmefra fra Norge, noe som i dagens situasjon oppleves mest hensiktsmessig. 

– Normisjon har per nå sytten utsendinger fra Norge som arbeider i samarbeidslandene våre. Men hvor mange lokalansatte er involvert i arbeidet?

– Vi hadde ved årsskiftet 169 ansatte i våre egne organisasjoner ute. Noen av disse er også det vi kan kalle «internasjonale utsendinger». Det er utsendinger som ikke kommer fra Norge, men som jobber i et fremmed land med lønn fra Normisjon. Viator har i tillegg om lag 70 ansatte ute.  

– Noe annet du vil si eller dele med hensyn til situasjonen for utsendingene våre?  

– Vi har utsendinger som ikke like enkelt kan dele av det de gjør. Be også for disse som står i det vi kan kalle en sensitiv tjeneste. 

– Be for ting som er viktig for oss alle
– Hvordan kan folk være med og be helt konkret for utsendingene?

– Jeg tenker det er fint å nevne konkrete ting som egentlig er viktig for oss alle; helse, meningsfullt arbeid og gode samarbeidsrelasjoner, at barna har det bra, om beskyttelse for farer og ulykker, at de kan få leve tett med Jesus. Det er fint noen ganger å vite noe spesifikt, men ofte så kan vi få nære og konkrete bønner fordi våre utsendinger lever hverdagsliv, hver og en i sitt land og da er det disse hverdagslige tingene som er viktigst

– Du har jo selv vært utsending i mange år i Sør-Amerika. Har du en inspirerende historie å dele med oss fra arbeidet?

– Det er spennende å se hvordan en sterkere misjonal identitet hos våre samarbeidskirker kan få konkrete utslag i hvordan en forstår seg som en del av Guds oppdrag. Det at en ikke bare er mottaker for misjon, men også står i sendeoppgaver hvor en får gi videre, det er spennende. Det er jo det vi arbeider for, at våre kirker ikke bare skal stå på egne bein, men se seg som del av Guds misjon til verden.


Hvordan kan du eller fellesskapet ditt delta i bønneaksjonen?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du skriver ned bønner? Eller har en gruppe du ber sammen med? Kanskje du helst sitter med foldede hender? Eller kneler i bønn? Kanskje vil du velge en utsending eller et land du vil be spesielt for? 

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn!