Vår historie

Tre ble til en 

Normisjon ble etablert i 2001 ved en sammenslåing av Indremisjonsselskapet, Santalmisjonen og Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Året før hadde generalforsamlingene/årsmøtene i de tre organisasjonene gitt sitt samtykke til fusjonen.  

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, den eldste og minste av disse tre, ble stiftet i 1866. Et år senere var Den Norske Santalmisjon et faktum og året deretter ble Det norske lutherske Indremisjonsselskap etablert. 

Se en film som forteller litt om vår historie nederst på siden

Indremisjonsselskapet 

Indremisjonsselskapet, den største av de tre organisasjonene, ble stiftet under navnet Den norske Lutherstiftelse. Hovedoppgaven var  å utbrekristelig litteratur. De produserte oppbyggelige skrifter, og tilsatte omreisende menn, kaltkolportører  eller bibelbud, til å selge skriftene. Sentral ved etableringen stod professor  Gisle Johnson. Selv om det er 40 år mellom  Hans Nielsen Hauges  død og stiftelsesåret for Lutherstiftelsen, regnes Hauge og  haugianismens lekmannsholdninger  som en inspirator til og forløper for Indremisjonsselskapet. 

I 1891 ble Lutherstiftelsen omorganisert til en frivillig, selvstendig bevegelse innen Den norske kirke med predikanter og talere. Navnet ble da endret til Det norske lutherske Indremisjonsselskap.  

Indremisjonsselskapet hadde i alle sitt hovedkontor i Staffeldts gate i Oslo der den eldste av organisasjonens bibelskoler lå. Kvartalet, med Storsalen i sin midte, har fra tid til annen vært benevnt som «Pietismens høyborg». 

Indremisjonsselskapet hadde foreninger og kretser i stort sett hele landet med unntak av noen områder på Vestlandet der Indremisjonsforbundet er mest utbredt.  

Santalmisjonen 

Santalmisjonen har sitt utspring i misjonsarbeidet blant santalfolket i India. Norske Lars Olsen Skrefsrud  og dansken  Hans Peter Børresen regnes som stiftere og opphavsmenn for Santalmisjonen i sine respektive hjemland. I tillegg til evangeliserende virksomhet drev organisasjonen et omfattende humanitært arbeid og skolevirksomhet. Lars Olsen Skrefsrud tok opp dette allerede før Santalmisjonen ble stiftet «Skulle det bli noen varig bedring i de mislige forhold, måtte folket skaffes opplysning og kunnskaper.» 

Santalmisjonen utvidet etter hvert arbeidet til flere land, og da Normisjon ble etablert i 2001 hadde organisasjonen utsendinger i åtte land i Asia, Sør-Amerika og Afrika.  

Langesundsfjorden 

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap bestod av det meste av Telemark fylke og noen områder vest i Vestfold og øst i Aust-Agder. I 1853 ble «Foreningen for den indre Mission» dannet i Skien. Dette var den første indremisjonsforeningen i Norge. Den sprang ut fra  haugianskekretser, inspirert av byens prest  Gustav Adolph Lammers og ble ofte betegnet som «Lammersvekkelsen». Tretten år senere ble virksomheten utvidet til det som ble Langesundsfjordens Indremisjonsselskap.  

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap hadde sitt eget hovedstyre, men hadde et tett samarbeid med Indremisjonsselskapet. I flere år lønnet Langesundsfjorden også en misjonær i Santalmisjonens tjeneste i Bangladesh.

Se film om vår historie her: