Må ta med barna i rullestolen

– Jeg har ingen til å ta vare på barna mine, så jeg må ta de med meg i rullestolen.

Aminata sitter i rullestol fordi hun har vansker med å gå. Hun har to barn og er medlem i Handikapforbundet øst i Senegal.

Det er viktig for meg å komme til et sted der andre er i samme situasjon, hvor jeg kan få være med å gjøre noe i fellesskap med andre som kan gi inntekt. Det å lære seg hvordan man samarbeider med andre har også veldig stor verdi for oss, sier Aminata.

I regi av Handikapforbundet arrangeres det ulike aktiviteter for å samle mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilby dem inntektsgivende arbeid og et sosialt nettverk i byen. I et samfunn der disse menneskene har svært lav sosial status er behovet stort.

Aminata og de andre medlemmene i Handikapforbundet forteller at de er glade og takknemlige for at de norske utsendingene fra Normisjon er med på å støtte og hjelpe forbundet.

Medlemmene ser lyst på fremtiden, og målet deres er å kunne fungere selvstendig i samfunnet uten å være avhengige av hjelp fra andre.

– Vi er motiverte til å klare dette og lykkes, hvis Gud vil.

Vil du være med å bidra til at Aminata og andre med funksjonsnedsettelser i Senegal får et verdig liv?

1. Gi en gave med kort her
2. Vipps til 569 535
3. Konto: 1503 02 13 537 – merk: Vår

Tilbake til Senegal

Kari og Andres Jøssang sammen med barna Tomas, Daniel, Marion og tvillingene Julie og Johannes.

Kari og Andres Jøssang og deres fem barn har reist til Senegal for andre gang som utsendinger for Normisjon. For tre år siden var familien i Senegal som volontører i seks måneder. Målet med oppholdet i Senegal er å jobbe for at evangeliet skal bryte gjennom hos Malinké-folket.

– Vi er her fordi vi ønsker at flere skal få høre om Jesus. Jeg ser at språket er en barriere og ser derfor frem til å kunne fortelle folk om Jesus på deres eget språk, forteller Andres.

– Jeg håper å få dype vennskap og få dele Jesus med noen. Det hadde vært fantastisk om noen hadde tatt imot Jesus, det er jo drømmen, sier Kari. – Vi håper å få gå i Guds ferdiglagte gjerninger og få være med på det som Gud har tenkt.