– Vi er én familie 

Runar Liodden og Kjetil Vestel Haga gleder seg til å samle det store fellesskapet i januar.  

– Acta og Normisjon trenger hverandre, sier generalsekretær i Normisjon og daglig leder i Acta. I januar samles organisasjonene for å sette felles retning for fremtiden.

Tekst og foto: Inga Lill Nyvoll – Publisert: 07.09.23

12-15. januar 2024 arrangerer Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon MER-konferansen, generalforsamling og Actas landsmøte på en og samme helg.

Målet er å samles som en stor familie, påpeker Kjetil Vestel Haga og Runar Liodden, lederne i Normisjon og Acta.

– Nå skal vi samle hele familien for å se fremover og se hva vi sammen kan gjøre for å gå i det oppdraget vi er kalt til, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon. 

Les mer om MER-konferansen og meld deg på her

Les mer om generalforsamlingen her

Skapt for fellesskap

Runar Liodden, daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon, trekker frem fellesskapsfølelsen som et viktig element for MER-konferansen:

– For meg er MER-konferansen en mulighet til å synliggjøre og samle den mangfoldige familien vi i Acta og Normisjon er. Jeg håper det blir en konferanse som gir rom for at det ikke bare er oss ledere som skal stå på scenen, men at vi får løfta frem lokallagsledere, utsendinger, frivillige, leirledere og mange fler, sier Liodden. 

Han forteller at tanken om at ingen skal stå alene i en tjeneste har blitt viktig for han i jobben som daglig leder i Acta. 

– For litt siden oppdaget jeg en ting som ble litt nytt og viktig for meg i første Mosebok. Mens Adam er i Paradis og har et helt fantastisk liv med nærhet til Gud, så sier Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene». Gud ser at Adam trenger noe mer, forteller Liodden og fortsetter:

– Og hvis det ikke var godt å være alene i Paradis, er det i hvert fall ikke godt å være alene etter syndefallet. Det er et eksempel på at vi mennesker trenger fellesskap med hverandre.

Vil utvide fellesskapet

På MER-konferansen inviteres alle ansatte og frivillige i organisasjonene til seminarer og samhold. Samme helg vil Normisjon sin generalforsamling og Acta sitt landsmøte også arrangeres. 

Kjetil Vestel Haga trekker frem visjonene «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» og «Grensesprengende fellesskap  hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» og peker på oppdraget organisasjonene står i. 

– Vi er en del av et fellesskap som er til for de som ennå ikke er der. Vi har som oppdrag å utvide den store familien, og det trenger vi å stå sammen om, sier han. 

Misjonstivoli og internasjonale gjester

Konferansen er spekket med spennende program fra internasjonale besøk og lansering av nytt samarbeidsland til misjonstivoli og aktiviteter.

– Jeg håper at vi kan ha det skikkelig gøy sammen. Vi i Normisjon trenger Acta sin grensesprengende holdning og la oss inspirere av det de gjør, sier Vestel Haga.

De fire verdiene for konferansen er gøy, retningsgivende, inspirerende og samlende. 

– Jeg tror også unge vil bli inspirert av å se humoren og engasjementet hos godt voksne som har stått i misjonsarbeid i mange år. Normisjon har mange forbilder som viser at engasjementet ikke trenger å være over når du bikker 25 år, legger Liodden til.

Vil du vite mer om programmet på MER-konferansen, generalforsamlingen og Actas landsmøte? Sjekk ut www.merkonferansen.no