Videregående skoler

Tomb videregående skole

https://tomb.no/

Gjennestad videregående skole

https://www.gjennestadvgs.no/

Øya videregående skole

http://www.oya.vgs.no/

Kristen videregående skole – Nordland (KVN)

Read article "Kristen videregående skole – Nordland (KVN)"

Kristelig Gymnasium (KG)

Read article "Kristelig Gymnasium (KG)"

Kristen videregående skole Trøndelag (KVT)

Read article "Kristen videregående skole Trøndelag (KVT)"