Vil åpne verden for misjonsfolket

Normisjon lanserer nå misjonsturer for familier, unge og voksne. Målet med «Åpen verden» er å vise misjon i praksis.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Normisjon – Publisert: 31.01.23

– Vi trenger å erfare misjon og få et fysisk og realistisk forhold til det. Mange ser misjonsarbeidet på avstand, gir penger og ber for arbeidet, men det er en veldig berikelse å erfare dette på nært hold, utenfor sin egen, vante setting, sier Odd Magnus Venås, pastor i Norkirken i Molde. 

– Ikke misjonsturisme

Venås er en av initiativtakerne til «Åpen verden», blant annet etter erfaring fra egen menighet. De siste årene har rundt 40 personer fra Norkirken Molde vært med på reiser til ulike land.

Odd Magnus Venås understreker at dette ikke er misjonsturisme, men misjonsturer.

– Deltakerne får være med og dele evangeliet, og vi vet at mange mennesker har fått et nytt perspektiv på misjon etter reiser til misjonsfelt. Det åpner øynene våre og skaper et nytt og sterkere engasjement for misjon. Det trenger vi å få så tidlig som mulig. Derfor inviterer vi mennesker i alle aldersgrupper og familiesettinger til å være med. 

Hvorfor vente til du er 30 år når du kan reise som femtenåring? Noen av turene er tilrettelagt for barnefamilier, og vi vet at barn er flinke til å ta til seg inntrykkene de får, sier han.

Øker misjonsengasjementet

Det er Normisjon-avdelingen Misjon i Norge som sammen med, Acta, bibelskolene og en rekke menigheter står som arrangør av Åpen verden. 

Vegard Tennebø, en av teamlederne i Misjon i Norge, mener også slike turer kan skape et større misjonsengasjement.

– Det vil gi deltakerne praktisk og direkte erfaring i tillegg til sitt bønne- og giverengasjement. Hva vil ikke dette bety når de kommer hjem og kanskje er tent for misjon for resten av livet? Det vil ganske sikkert ha en smitteeffekt og øke givergleden og misjonsengasjementet i menigheten.

Han viser til strukturen i Normisjon der arbeidet er organisert i lokal virksomhet, region og sentralledd. 

– Kanskje dette tiltaket på sikt kan være med og knytte menighetene mer direkte til arbeidet i våre samarbeidsland, sier han.

Ulike målgrupper

I forkant av turene inviteres deltakerne til en samling, Boot Camp, på Bibelskolen i Grimstad (BiG) 23.–25. juni. Her blir deltakerne kjent med andre som skal være med på turen og ellers bli informert om landet de skal reise til.

Odd Magnus Venås forteller at to av de fire de turene som allerede er bestemt har avreise rett etter samlingen på BiG.

– Turene har ulik varighet og henvender seg til ulike grupper. Turen til Ecuador passer for familier og voksne, gjerne med noe spanskkunnskap, mens turen til Tsjekkia er beregnet på ungdom over 15 år og unge voksne, forteller Venås som sammen med kona Kathy skal være reiseledere på turen til Ecuador der de har vært utsendinger for Normisjon.

De to andre turene som er klare er til Zambia og Kambodsja. De går av stabelen henholdsvis senhøstes i år og tidlig i 2024.

– Det kommer flere turer etter hvert. Veien blir til mens vi går, legger Venås til.

– Investering i misjon

Turdeletakerne må dekke kostnadene selv, både til Boot Camp i Grimstad og selve turen.

– Mange reiser i dag på turer der alt er inkludert i prisen, og vi mener våre turer ikke vil koste noe mer enn andre all inclusive-turer. Vi gjør det vi kan for at samlingen i Grimstad blir så rimelig som mulig. Noen menigheter ser på disse turene som investering i misjon og gir støtte til medlemmer som vil reise. Hos oss, i Norkirken Molde, har vi en ordning med misjonsstipend som kan brukes til slike turer, forteller Venås.

– Beste måten å bruke ferien

En familie som allerede har vært på tur forteller på nettsiden åpenverden.no

«Det reklameres mye for all inclusive-ferier rundt omkring. Men det er først på misjonstur at vi har erfart hva en ekte all inclusive-tur egentlig innebærer. For vår familie har dette blitt den beste måten å bruke ferien vår på!»