100 år i Staffeldts gate 

Inngangen fra gårdsrommet i Staffeldts gate som tidligere var hovedinngangen til Bibelskolen. Den gamle døra og lyktestolpene er beholdt. (Foto: Arne Sæteren)

I år er det 100 år siden Indremisjonsselskapets bibelskole flyttet inn i nye lokaler i Staffeldts gate i Oslo. Takket være en landsomfattende innsamling ble skolen reist og innredet uten en eneste krone i gjeld. 

Tekst: Arne Sæteren – publisert 14.06.22 

Normisjon holder til i historiske lokaler sentralt i Oslo. I år fyller bygningen 100 år. Det første som ble bygget på tomten var en bibelskole. Bibelskolen, som ble startet i 1916, holdt de første årene til i Kristian August gate 5 i Oslo sentrum sammen med Indremisjonsselskapets hovedkontor.  

Trengte mer plass 

Etter hvert økte søkningen til skolen og lokalene ble derfor for små. Det var dessuten vanskelig å få tak i hybler til elevene. Hovedstyret vedtok derfor å se etter tomt for å bygge bibelskole og kontorer, aller helst i sentrum, men også andre alternativ ble vurdert. Til slutt falt valget på en eiendom i Staffeldts gate rett ved Slottsparken. På tomta stod det en lav murbygning, to trevillaer og en murvilla og prisen var 400 000 kroner. I 2021 tilsvarer det 9 745 667 kroner. «Prisforlangede hørtes.  helt urimelig ut, og Wisløff avviste tilbudet uten å ville se på eiendommen», skriver Ola Rudvin boka Indremisjonsselskapets historie. 

Johan Martin Wisløff, som da var generalsekretær i Indremisjonsselskapet, fortalte senere: «Men samme middag kom det er sterk uro over mig». «Jeg fikk fat i murmester O. Christoffersen og besaa sammen med ham eiendommen. Begge var vi enige om at vi hadde funnet en perle. Midt i byen og dog stille som på landet. Hvad kunne være mer skikket til en bibelskole?» fortalte Wisløff videre, ifølge Rudvin. 

Den nye bygningen til Indremisjonsslskapet i Staffeldts gate ble innviet i januar 1922. (Foto fra Indremisjonsselskapets historie)

Internat til 125 elever 

Vedtaket om å kjøpe eiendommen ble protokollført i hovedstyrets møte 12. desember 1919, og i 1920 startet grunnarbeidene til den nye bibelskolen. Det ble oppført en murbygning i fem etasjer med fasade mot Linstows gate, men inngangen var fra gårdsrommet med adgang fra Staffeldts gate. Skolens internat hadde rom til 125 elever og en spisesal med plass til 150 elever.  

Bygde uten gjeld 

Parallelt med byggingen foregikk det en landsomfattende innsamlingsaksjon. Det ble samlet inn så mange penger at man slapp å ta opp byggelån. Da skolen var ferdig hadde Indremisjonsselskapet ikke mer gjeld enn de 400 000 kroner som det hadde kostet å kjøpe eiendommen.  

Byggearbeidene ble så vidt ferdig til innvielsen 8. januar 1922. Ola Rudvin skriver dette: «Ville de makte å få allting ferdig? Men alle var arbeidsvillige og greie folk å ha med å gjøre. De tok det ikke så nøye med litt overtid. Det var tre troende snekkere blant dem. Den ene tilhørte indremisjonen, den andre Frikirken, den tredje pinsevennene. Men alle var like interesserte og på ferde sent og tidlig. Og midt i maset og travelheten kom møblene på plass, bilder på veggene og gardiner for vinduene. Kl. 17.00 lørdag ettermiddag gikk håndverkerne sin vei, de var ferdige med sitt. Og kl. 19.00 satt ca. 100 personer til bords i spisesalen.» 

Rekvirert av tyskerne 

Under andre verdenskrig ble bibelskolebygningen rekvirert av tyskerne. I slutten av oktober i 1941 kom tyske myndigheter, og man fikk beskjed om at skolen skulle være ryddet og rømt i løpet av neste dag. Da skolen etter hvert ble frigitt ble den pusset opp. Det kostet 100 000 kroner å sette den i stand igjen. 

Indremisjonsselskapets hovedkvarter 

Bibelskolen var det første av flere byggetrinn i kvartalet Staffeldts gate, Sven Bruns gate og Linstows gate. Helt fram til fusjonen og etableringen av Normisjon var dette Indremisjonsselskapets hovedkvarter. 

I 1935 stod Storsalen og Indremisjonshotellet vegg i vegg med Bibelskolen ferdig. Bibelskolen ble senere forlenget og tilført to nye etasjer. Denne utvidelsen ble fullført i 1972. Tvers over gårdsplassen ble de gamle kontorlokalene og en gjenstående trevilla senere revet for å få plass til en ny, moderne kontorbygning og en boligblokk. Da Bibelskolen ble nedlagt og lokalene tatt over av Høgskolen i Staffeldts gate, ble internatdriften avviklet. Nå leies det meste av bygningen ut til NLA Høgskolen, mens Normisjon og Acta disponerer de to øverste etasjene. 

Da Indremisjonsselskapet kjøpte eiendommen i Staffeldts gate i 1919 stod denne lave murbygningen, to trevillaer og en murvilla på eiendommen. Huset til høyre ble revet da Storsalen og Indremisjonshotellet ble bygd. Møtesalen og hotellet stod ferdig i 1935. Villaen til venstre og den lave bygningen var i bruk helt fram til slutten av 1970-tallet. Da ble det revet til fordel for en ny kontorbygning og en boligblokk. Bildet er fra hjørnet Staffeldts gate / Sven Bruns gate.

Kilde:  

Ola Rudvin: Indremisjonsselskapets historie, bind to