34 organisasjoner bak misjonskonferanse

Arrangørkomiteen for Unåddkonferansen: Fra venstre: Terje Høyland, IMI-kirken, Yngvild Hofstad, UIO, Terje Bjørkås, Frikirken, Jan Nestvold, Ibra Media, Ellen Thornell, Gå Ut Misjonen, Per Ove Berg, Credokirken og Glenn Tønnessen, Troens Bevis. Erik Jensen, AsiaLink var ikke til stede da bildet ble tatt.

Hele 34 organisasjoner og kirkesamfunn, deriblant Normisjon, står bak Unåddkonferansen M28 i Bergen i høst.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Unåddkonferansen – Publisert: 21.09.22

Konferansen går av stabelen helgen 22.-23. oktober i Credokirken. Den har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28. Høstens konferanse er den tredje i rekken, og i fjor deltok nærmere 250 mennesker. Glenn Tønnessen, konferansekoordinator, forteller at konferansen i år er utvidet og at det er satt et tak på 350 deltakere.

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, gleder seg over at så mange står sammen om unådd-oppdraget.

 – Konferansen forener oss og retter søkelyset mot det som kanskje er det aller viktigste for oss fremover. For vi dreier nå arbeidet mot unådde folkegrupper, noe som vil bli synlig gjennom våre kommende satsinger, sier han.

Les mer om konferansen her

Over 7000 unådde folkegrupper

«Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold til folketall. Misjonsstasjoner, sykehus, kampanjer og støtte til lokale prosjekt har ført til store vekkelser blant flere folkegrupper. Mye er oppnådd, men mye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegrupper med under to prosent kristne», skriver arrangørene i en pressemelding.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. Det at de fleste norske organisasjoner med søkelys på unådde nå står sammen, er både historisk og profetisk. Vi går inn i en tid med stor betydning av å stå unisont sammen som kristne og som kristne organisasjoner, kirker og menigheter, sier Tønnessen på vegne av arrangementskomiteen.

Internasjonale talere

Hovedtalere på den to dager lange konferansen er Rita El-Mounayer fra den kristne TV-kanalen SAT-7, som kringkaster blant annet i Midtøsten og Nord-Afrika, Daniel Pham som er feltleder for Troens Bevis og nasjonal kirkeleder i Vietnam samt Martha Mc Comb fra Ungdom i Oppdrag.

Arrangører: AsiaLink, Bibelmisjonen Sporos, BlitzPartner, Credokirken Bergen, DFEF, Det Norske Baptistsamfunn, Evangelisk Orientmisjon, Foursquare Norge, Frikirken, Frontiers, Gå Ut Misjon, Himmelpartner, IBRA Media Norge, IMF, IMI-kirken, Israelmisjonen, Kristent Fellesskap, Miracle Connect, Misjonskirken Norge, NLM, NMS, Norea Mediemisjon, Norme, Normisjon, Operasjon Mobilisering, Pinsebevegelsen, Reach the Nations, Salt & Glocal, Share Mission Network, Tent, Troens Bevis, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe og Åpne Dører.