– Å ha en bok på eget språk gir identitet og selvfølelse

I flere år har Normisjon drevet oversettelsesarbeid for to større folkegrupper i Mali. Nå er arbeidet inne i siste fase før Bibelen skal trykkes.

Tidligere misjonær Karen Ekern leser i Bibelen sammen med to unge jenter i Mali. Foto: Normisjon
Publisert: 30.september
Tekst: Inga Lill Nyvoll/Therese Glendrange

I Mali driver Normisjon et omfattende oversettelsesprosjekt for å få oversatt Bibelen til kasonké og malinké. Et team oversetter bibelen til kassonké, et annet oversetter det nye testamentet til malinké.

Håpet er å få utgitt både hele Bibelen og Det Nye Testamentet i 2022.

To større folkegrupper
Malinkéfolket er en stor folkegruppe som bor i store deler av Vest-Afrika. Kita-Malinké, som er den dialekten vi oversetter Det nye testamentet til, teller 488 000 personer. Kasonkéfolket består av over 700 000 mennesker som hovedsaklig bor i Mali og Sengal.

Therese Glendrange, som nå har vært misjonær i Mali i flere år forteller:

– Bibeloversettelse er viktig fordi det gir folk mulighet til å oppleve at Gud snakker deres språk. Gud valgte å bli menneske for at vi skulle se mer av hvem han er. Vi er så vant til å lese Bibelen på norsk, at vi ikke tenker over det. Men det er et stort mirakel for mange. At Gud snakker mitt språk!

Hun fortsetter:

– Folk sa på første pinsedag: «Vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» (Apg 2,11)  Det er med på å gi etniske minoriteter en identitet og selvfølelse, når de har en ordentlig bok på sitt språk.  

Folk begynner å forstå
I Mali er det mer enn 30 språk. 13 av disse er anerkjent som nasjonalspråk, som kan undervises i på skolen og som brukes på TV.

– Jeg er utrolig stolt over det arbeidet Normisjon har gjort for å skrive ned, organisere for og arbeide for anerkjennelse av kassonké og malinké i Mali. De er nå to av de anerkjente nasjonale språkene. 

– I Mali er det ofte fransk som undervises på skolen, mens folk flest snakker eller forstår ikke fransk. Det er så utrolig å oppleve at folk som kanskje har gått på skolen i flere år, plutselig knekker lesekoden når de forstår meningen i det de leser fordi det er skrevet på deres eget språk.  

Therese Glendrange

Selv om det ikke er noen misjonærer ute i Mali akkurat nå, fungerer begge oversettelsesteamene som vanlig. En av de norske misjonærene som følger arbeidet tett, er Guri Enger. Hun har særlig arbeidet med oversettelse til kassonké.

Identitet og stolthet
Det å oversette bibelen er viktig for så mye mer enn kirken, forteller Glendrange.

– Det er med på å gi et helt folk en identitet som folkegruppe og en stolthet over hvem de er.  

Og selv om det er mange som ikke har gode nok leseferdigheter til å klare å lese bibelen, så er det mulig å spille inn Bibelen eller det nye testamentet på lydbok, når den først er oversatt og trykket.

I 2008 var oversettelsen av det Nye Testamentet til kassonké ferdig. Siden har mange fått hørt historiene på radioen eller på lydkort på telefonene sine.

Hva kan vi være med å be for? 
Både malinkéteamet og kassonkéteamet er inne i siste runde med sjekking og kontroll før de begynner på trykking av Det nye testamentet til malinkée og Bibelen til kassonké. Be om arbeidsro i den perioden som gjenstår. Be for alt det tekniske med trykking og transport. Be om at Guds ord må bli lest og hørt av mange.