Acta bibelskole 25 år

Acta bibelskole i IMI-kirken i Stavanger fyller 25 år i 2018. Dette ble behørig markert lørdag 7.april med tidligere og nåværende elever, stab og ansatte i IMI-kirken.

Skrevet av: Kjartan Lunde/Else Kari Bjerva, 11. april 2018

Acta Bibelskole er 25 år. Foto: Eivind Horne

– Det har vært fantastisk spennende hvordan bibelskolen har utviklet seg gjennom årene. Vi opplever å få mange studenter som virkelig vil noe med året de tar på bibelskole. Det er et inspirerende utgangspunkt for å se mye vekst og forvandling, sier rektor på Acta Bibelskole, Egil Elling Ellingsen.

I 25 år har Acta Bibelskole holdt til i Stavanger. Til nå har 625 studenter fullført bibelskoleåret, men de siste årene har det blitt stadig flere søkere og større klassekull. De siste årene har skolen også fått flere nye linjer. I tillegg til bibelskolelinja er det nå kommet på plass populære tilbud som lovsangsskole, helbredelsesskole, profetiskole og global.

– Vi ser at Acta Bibelskole gjennom alle disse årene har fått sette retning for mange menneskers liv. Noe av det unike hos oss, er at skolen lever så nært IMI-kirkens liv. På den måten blir studentene en del av en menighet, og kommer tett på både stab og medlemmer, sier Ellingsen.

Rektorer reflekterer over årene som har gått fra starten og frem til i dag 25 år senere. F.v.: Egil Elling Ellingsen, Martin Cave, Halvor Lindal, Andreas Woie og Solvår Angeltveit.

Historiene fra tidligere studenter er mange og varierte. For fire år siden tok Håkon Håland (26) et friår fra jobben for å gå på bibelskolen. I årene etterpå har han fått se mer enn et dusin mennesker rundt seg bli frelst.

– Det var et utrolig bra år med både inspirerende teoretisk undervisning og mye god praktisk læring. Det året utrustet meg med venner, kunnskap og en stor Jesus-kjærlighet, sier han.

Finn Kolnes og Martin Cave var de to som i sin tid tok initiativ til å opprette skolen. Det særegne med Acta bibelskole i forhold til de andre bibelskolene i Normisjon, er at den oppstod integrert som en del av IMI-kirkens menighetsarbeid. Det å knytte bibelskolen så tett til menigheten, har vært et viktig suksesskriterium for Acta. Det har gitt elevene kort vei fra teoretisk undervisning til praksis i menigheten og å se det kristne livet i funksjon. Søkningen til skolen har vist at de har truffet med denne profilen og tenkningen. 

På jubileumskvelden fikk vi høre om starten til skolen og flere tidligere rektorer fortalte fra sin tid på skolen. Regionleder Erik Rørtveit og Else Kari Bjerva hilste fra Normisjon regionalt og sentralt og understreket hvor viktig Acta bibelskole er for vår bevegelse. Vi ønsker Guds velsignelse over de neste årene til Acta bibelskole.

Else Kari Bjerva hilser fra Normisjon.