Må man inkludere en advokat når man skal skrive testamente?

Det er ikke noe krav om at man må inkludere en advokat når man skal skrive sitt testamente. Likevel kan det være nyttig å inkludere en advokat for å vite at man har tatt hensyn til alle lover og slik får et gyldig testamentet. Det er kun deler av arven som står til disposisjon i de fleste tilfeller, derfor kan advokathjelp være gunstig.

Om utforming av testament

Vi kan hjelpe deg med ditt testamente

Read article "Vi kan hjelpe deg med ditt testamente"

Regler for arv, med og uten arvinger

Read article "Regler for arv, med og uten arvinger"