Aserbajdsjan blir vennskapsland  

Helt fra begynnelsen av Normisjons tid i Aserbajdsjan har vi hatt kontakt med udifolket. Den kontakten vil vi fortsette. Her er noen av Normisjons venner fra denne folkegruppen.

Normisjon endrer satsingen for arbeidet i Aserbajdsjan. Etter 25 år skal ikke Normisjon lenger ha faste utsendinger i landet.  

Tekst: Terje Holmedal – Foto: Marianne Næss Norheim – Publisert 01.12.2022

Arbeidet i «Ildens rike», som Aserbajdsjan kalles, har skapt stort engasjement blant Normisjons-folket, og vi kan se tilbake på en periode der Normisjon har fått bety en stor forandring i mange mennesker og familiers liv. Ikke minst er det hundretusener av mennesker som har fått hjelp til å etablere virksomhet gjennom mikrokredittinstitusjonen Viator.  

Normisjon har vært involvert i mange typer arbeid i landet, blant annet store landbruksprosjekter. Hvor mange kuer og okser med norsk rødt Fe-blod i årene som rusler rundt i Aserbajdsjan og tygger drøv, vet ingen.  

Endrer status  

Nå har landsstyret gått inn for at Aserbajdsjan skal endre status til å bli «vennskapsland» fra 1. januar 2023, i likhet med Ecuador og Cuba. Det betyr at det ikke vil være utplassert utsendinger fast i landet, med unntak av amerikaneren Neal Williams, som fortsatt vil ha en mindre stilling som Normisjons representant i landet. Besøk av team og andre korttidsutsendinger vil fortsatt kunne forekomme.  

Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, kommenterer at arbeidet i Aserbajdsjan har vært i endring over flere år.  

– Vi klarer ikke å ha fullt fokus alle steder. Vi er ikke store nok til det. Det betyr ikke at det fotavtrykket vi ønsker å sette i Aserbajdsjan vil bli mindre fremover. Men det vil i mindre grad preges av institusjoner og enheter som vi drifter selv og som krever personell og regelmessig oppfølging. Vi ønsker at det vi gjør, skjer i partnerskap med lokale aktører. Han trekker frem et ressurssenter for barn med funksjonsnedsettelser som Normisjon har støttet i flere år:  

– Heyat Ressurssenter håper vi skal kunne drives videre med nye eiere. Det er i alle fall vårt mål, sier Tore Bjørsvik.  

Kontaktene fortsetter  

Helt fra begynnelsen av Normisjons tid i Aserbajdsjan har vi hatt kontakt med udifolket, som er en av de eldste kristne folkegruppene i Aserbajdsjan. Vi har bidratt til at de fikk restaurert en av kirkene i landsbyen Nich og vil fortsette kontakten. Det er også tanker om å innføre «Agenda 1» i Aserbajdsjan. Dette er et kurs som er i bruk i flere av våre samarbeidsland i verden.  

En annen mulighet som vurderes er foreldreveiledningsprogrammet ICDP som Normisjon også har gode erfaringer med.  

– Vi stopper ikke  

Marianne Næss Norheim, som er landansvarlig for Aserbajdsjan, besøkte landet nylig for å snakke med noen av de involverte der.  

– Jeg vil gjerne understreke at vi ikke stopper arbeidet i Aserbajdsjan, sier Norheim og fortsetter:  

– Arbeidet går over i en annen fase. Det innebærer at vi ikke kommer til å sende langtidsutsendinger til landet, vi vil også ha mindre budsjett og færre prosjekter. Denne nedskaleringen skjer ikke fordi Aserbajdsjan er nådd og derfor ikke innenfor strategien, men det skjer på grunn av manglende ressurser, både økonomisk og med hensyn til personell. Hvis vi skulle fortsatt som tidligere, ville det krevd en satsning som vi ikke har ressurser til, sier hun.  

Merkbare spor

Gjennom mer enn 25 år har vi satt merkbare spor i samfunnet, i familier og hos enkeltmennesker. Nå går arbeidet og engasjementet over i en ny fase, men alle som har et hjerte for Aserbajdsjan er invitert til å fortsatt være med i bønn og i giverengasjement.