Bare Bibel

Gå Ut Senteret starter bibelskolelinje med undervisning i alle Bibelens bøker.

26. oktober 2018
Tekst GUS
Foto David Einan

– Solid kjennskap til hele Bibelen er mangelvare i dag. Selv etter endt teologistudium har man bare fått godt kjennskap til utvalgte bøker i Bibelen, og videre fordypning i andre deler av Bibelen må skje på eget initiativ, sier Lars Olav Gjøra.

Gjøra er lærer ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Han har selv to mastergrader i Bibelen, én i det gamle og én i det nye testamentet. Nå har han hovedansvaret for å utvikle et helt nytt tilbud ved skolen, som planlegges startet høsten 2019.

– «Bare bibel» skal møte behovet for en unik og grundig opplæring i alle Bibelens bøker. I tillegg skal skolen utfordre og utruste mennesker til tjeneste innen formidling av bibelkunnskap, forteller Gjøra.

– De fleste bibelskoletilbud markedsføres med fokus på tilbudets linjeprofil, for eksempel musikk, idrett, menighet, misjon, men det er nesten ingen som tilbyr bare bibel! Derfor starter vi linjen «Bare bibel», med full gjennomgang av alle Bibelens bøker, sier rektor ved Gå Ut Senteret, Ørjan Tinnen.

Han forklarer at den nye bibellinja føyer seg naturlig inn i skolens misjonale profil.

– Vi er opptatt av at de gode nyhetene om Jesus skal gå videre. Derfor vil studentene også få trening i å formidle bibelkunnskap for ulike målgrupper gjennom praksis i menigheter og fellesskap, på bibelkvelder og i skolehverdagen. Kristen-Norge har behov for å konstant arbeide med evangelieformidling i vår tid, sier Tinnen.

Skoledagene på «Bare bibel» skal bestå av undervisning og selvstudium med veiledning. Gjennom året skal studentene få undervisning om alle Bibelens 66 bøker. Når det ikke er undervisning, blir det tid til å lese Bibelen og studere tekstene på egen hånd eller i gruppe. Etter fullført skoleår skal studentene kjenne både de lange linjene gjennon Bibelen og kunnskap om innhold og kontekst for hver enkelt bok.

–Det er viktig for oss at dette ikke bare blir et sted for å tilegne seg kunnskap, men at bibelkunnskapen også kan anvendes i den enkelte students liv og tjeneste, sier Tinnen. – Gå Ut Senteret skal være et sted for praktisk læring og utrustning til tjeneste.

Læreplanen for det nye tilbudet ble sendt til Utdanningsdirektoratet før påske i år. Nå venter skolen på klarsignal og svar på søknaden, som gis innen 1. april neste år. Dersom søknaden går gjennom, vil studentene på bibellinja kunne få full studiestøtte fra Lånekassen for å studere Bibelen fra perm til perm.