– Begeistret over Normisjon!

– Jeg lærer Normisjon bedre å kjenne for hver dag, og kjenner virkelig på at jeg er kommet på rett plass, sier ny økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen.

Tekst: Sigrid Rege Gårdsvoll, 28. juni 2018

Økonomi- og administrasjonsleder Trude Andersen. Foto: Sunniva Vikan

– Jeg lærer Normisjon bedre å kjenne for hver dag, og kjenner virkelig på at jeg er kommet på rett plass, sier Andersen. – Jeg er begeistret over Normisjon!

Hun begynte på hovedkontoret 1. mai og kom til Normisjon fra stillingen som daglig leder på Ormseter AS.

– Trudes erfaring fra norsk næringsliv, medier og internasjonale markeder er spennende, og vi gleder oss over å få bruke hennes kompetanse både i den daglige administrative driften, og i viktig strategiarbeid for å knytte sammen organisasjonen, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Andersen har en master i økonomi fra Miamy University og har tidligere jobbet som spesialrådgiver innen CSR i Innovasjon Norge, hvor samfunnsansvar og bærekraft var blant arbeidsområdene.

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"