Bibelen på kasonké er ferdig!

Se hvor glade de er, oversetterne og konsulenten. Jeg gleder meg med dem her i Norge og skulle gjerne vært der sammen med dem.

Torsdag sendte vi Bibelen på kasonké til oppsett for å bli bok.

Brev fra våre utsendinger: Guri Enger – Foto: Therese Glendrange – Publisert: 13.05.22

Det er en gledens dag, i går ble Bibelen på kasonké levert til Det maliske bibelselskapet som igjen sender det videre, jeg tror det er til Sør-Korea, slik at det blir satt opp til en bok.

Vi ble ferdige med selve bibelteksten i januar 2019, og alt småpirket etterpå har tatt mye lenger tid enn vi alle trodde. Men endelig er vi i mål!

Vil feire i 2023
Nå snakker konsulenten om fest i 2023, litt optimistisk mener jeg. Mali er et land med mye usikkerhet, men det skulle være over til da mener konsulenten, vi får nå se. Vi får teksten igjen og skal se over layout og om alt er med, seinere dette året. Samtidig med at den sendes går det et spørsmål til Den katolske kirken for godkjenning slik vi gjorde for Det nye testamentet, vi håper de er like raske som sist. Dette er en økumenisk oversettelse. Vi har hatt en oversetter fra Den katolske kirke og flere fra dem har vært med i ulike prosesser med oversettelsesavbeidet.

Når vi senere har fått sett over boka sender vi den tilbake til trykkeriet med korreksjoner og så er det trykking. Endelig er målet innen rekkevidde.

Jeg regner med til å ta noe permisjon fra prestejobben når vi får det tilbake slik at jeg kan se over boka, denne prosessen er det viktig at vi alle er med på.

Vær gjerne med å be for prosessen med trykking av Bibelen på kasonké. Be for de som arbeider tett på prosjektet, og for folkegruppen i Mali som snart kan lese Bibelen på sitt eget hjertespråk.

Normisjon startet, gjennom Harald og Kristin Tveit, med å skrive ned kasonké-språket i 1986. Siden har vi oversatt både Det nye testamentet og Det gamle testamentet.