Bibelen til kristne i det skjulte

Normisjon arbeider blant flere folkegrupper der mennesker utsettes for fiendtlige holdninger og forfølgelse for sin tro. Raja-folket* er ett av dem. 

Ifølge World Watch List 2021 lever 1 av 8 kristne på verdensbasis under forfølgelse. Foto: Adobe Stock

*navnet er et pseudonym

Normisjon har i dag fem bibeloversettelsesprosjekt med mål om å utgi Bibelen på hjertespråket til minoriteter. Flere av disse startet med å etablere et skriftspråk fra bunnen av, og noen av dem karakteriseres som det en kaller for sensitive prosjekt. Det betyr at Normisjon er forsiktige med informasjonen som deles utad.

Sensitive prosjekter kan være arbeid i områder med mangel på religionsfrihet eller områder der mennesker som berøres av prosjektene har ekstra behov for beskyttelse. Denne beskyttelsen er viktig for å beskytte folkegrupper og oversettelsesteam mot fiendtlige holdninger og forfølgelse.

Raja-prosjektet
Et av Normisjons samarbeidsprosjekter har som mål å utgi Bibelen på morsmålet til én bestemt folkegruppe. Prosjektet omtales under pseudonymet Raja. Språket til denne folkegruppen hadde ikke tidligere noen skriftnorm, og siden det er svært få kristne blant denne gruppen finnes det heller ikke et innarbeidet vokabular for bibelske nøkkelbegrep.

Raja-prosjektet drives av misjonsorganisasjonen Wycliffe, som i dag er engasjert i rundt 80 prosent av bibeloversettelsesprosjektene i verden. Normisjon støtter prosjektet årlig.

– Vi er veldig forsiktige med hva vi sier utad knyttet til dette prosjektet. Vi går for eksempel ikke ut med språknavnet. Det er ikke fordi vi er redd for at kristne i Norge skal forstå hvem dette er, men fordi vi ikke ønsker å legge igjen digitale spor som kan spores tilbake til folkegruppen og sette dem i fare, forteller daglig leder i Wycliffe Norge, Agnes Lid.

Hun fortsetter:
– Det er også noe med det at vi ikke ønsker å pålegge folk den byrden av at de må huske på at noe er hemmelig. Mange i raja-folket tilhører en annen religion og er negativt innstilt til kristne. Det betyr at alle i folkegruppen som engasjerer seg i kristent arbeid utsettes for et press og risikerer forfølgelse.

Raja-folket er mer vant til å lytte enn og lese. Foto: Adobe Stock

Leser bibelfortellinger på app
Lid forteller at folkegruppen får tilgang på oversettelsen gjennom internettet. Raja-folket er mer vant til å lytte enn og lese.

– Oversettelsene blir oppdaget fordi de ligger ute på nett og ligger tilgjengelig for dem til å lese eller lytte til via en app. Dette folket er første- og andre generasjons kristne. De har ikke hatt en kirke eller en Bibel før, og vi ser at alt som blir oversatt blir tatt i bruk med en gang, sier hun.

Fortell litt om bibeloversettelsesarbeid. Dreier det seg om mer enn bare språk?

– For å finne svaret på det så tror jeg vi må se på hva vårt eget språk betyr for oss. Si at du bare hadde Bibelen på svensk. Du ville nok forstått det meste, men ville du brukt den? Og hva om den var på tysk? Vi kunne jo sagt at det er jo et beslektet språk og «ærlig talt vi er bare fem millioner nordmenn». Men hvor mange av oss ville brukt den? spør Lid og fortsetter:

– Vi ser hvor mye engasjement det skaper når det skjer endringer i språket vårt. Det forteller oss noe om at språk er en del av vår identitet, og slik er det for alle mennesker.

– God misjonsstrategi
Det er også en del av god misjonsstrategi å drive med bibeloversettelse, mener Lid.

– Når du sitter og arbeider så grundig med Bibelen som en oversetter gjør, så lærer du Bibelen å kjenne. Når en misjonær da legger inn årene etter flere år med arbeid så kan du regne med at det sitter noen lokale medarbeidere igjen som har god forståelse av Bibelen. Og hvor stor betydning kan ikke det ha i områder med første- og andre generasjons kristne? sier Lid.

Valg av hvilke tekster som skal oversettes er også en viktig del av prosessen. I raja-prosjektet var Lukas evangelium blant de første tekstene som ble oversatt. Efeserbrevet og Apostelgjerningene er snart ferdig oversatt.

– Alle tekstene i Bibelen er viktige, og det er sånn sett ikke noe som er viktigere enn det andre, men det er likevel viktig å først få frem en veksling mellom fortellingen om Jesus, forklarer Lid.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på raja-prosjektet om at Lukas evangelium, som nå ligger gratis tilgjengelig i en app, lyttes til hver eneste dag, legger hun til.

Gå sammen med forfulgte
Prosjekter blant de minst nådde folkeslagene er i mange tilfeller prosjekter hvor det finnes mennesker som forfølges for sin tro, mener Internasjonal leder i Normisjon, Tore Bjørsvik.

– Skal vi nå også disse med evangeliet må det skje med hemmelighold dersom vi ikke skal sette lokale kristne og konvertitter i livsfare. Raja-prosjektet er et slikt prosjekt som vi er glade for å være involvert i. For meg handler det også om å gå sammen med Guds forfulgte kirke, sier han og fortsetter:

– At vi i tillegg kan få være med å styrke et folks identitet og tilhørighet ved at de får hjelp til å utvikle et eget skriftspråk er helt fantastisk å tenke på.

En annen profil
Sensitive prosjekter som Raja-prosjektet er en viktig del av det arbeidet Normisjon gjør som misjonsorganisasjon, påpeker Bjørsvik.

– Normisjon kunne gjort det lettere for seg selv ved å kun
velge prosjekter og land som kan markedsføres med en profil som er lett å selge. De kan ta imot gjester og vi kan åpent besøke kirker og vi kan ansette evangelister. Raja-prosjektet er blant de mest sensitive prosjektene vi jobber med, sier Tore Bjørsvik.

Vil du være med å be?
Be om at kristne blant raja-folket skal kjenne styrke i at de ikke er alene som kristne. Be om at flere i folkegruppen skal bli kjent med evangeliet, og for oversettelsesarbeidet.


This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-2021-03-18-kl.-10.40.40-817x1100.png

Saken sto opprinnelig på trykk i misjonsmagasinet Ferskvare 1/2021. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.