Bibelskolene er samfunnsbyggere

– Regjeringen synes å mene at bibelskoler bringer liten verdi tilbake til samfunnet og yrkeslivet, og skolene prioriteres derfor bort, skriver Kjetil Vesten Haga, generalsekretær i Normisjon.

Normisjon er en stor skoleeier der vi er del- og heleiere av 29 ulike skoler.

Av Kjetil Vestel Haga – generalsekretær i Normisjon – Publisert: 11.10.22

8000 elever og over 1000 ansatte arbeider i en skolebevegelse som har både faglige og åndelige kvaliteter til å bygge Norge. Tre av disse skolene er bibelskoler.

Sammen med folkehøgskolene er de uvurderlige og helt sentrale utdanningsledd i vår utvikling av unge mennesker på trappene til høyere utdanning og yrkesliv.

Fram til nå har de fått tilskudd som tilsvarer 75 prosent av tilskuddet som gis per elev i offentlige videregående skoler. I forslaget til statsbudsjett for 2023, foreslår regjeringen at tilskuddet til bibelskoler fra høsten 2023 skal reduseres til 65 prosent. Det er svært alvorlig for skoleslaget.

Samfunnsbyggere

Regjeringen synes å mene at bibelskoler bringer liten verdi tilbake til samfunnet og yrkeslivet, og skolene prioriteres derfor bort. Men forstår de hvilket samfunnbidrag skolene gir? Bibelskolenes egenart preges av tett sammenheng mellom det du lærer og lever. Å elske sin neste som seg selv, ligger til grunn for undervisningen.

Praksis gjennom diakoni, godhet, barne- og ungdomsarbeid og inkludering av dem som faller utenfor, er en naturlig følge av undervisningen. Her er noen eksempler fra våre skoler:

På ACTA bibelskole har de både fast rytme og en årlig godhetsfestival, sammen med modermenigheten IMI-kirken, der man hjelper mennesker som har behov for en håndsrekning og omsorg med hverdagslige oppgaver. De som trenger det mest, får gratis hjelp – til gjensidig glede.

På Bibelskolen i Grimstad arrangeres det rusfritt 16. mai arrangement for hundrevis av ungdommer. Næringslivet støtter arrangementet. Studentene er alltid bøssebærere under TV-aksjonen og de stiller gratis opp for både kommune og andre som arbeider for inkludering og utenforskap.

Studentene på Gå Ut Senteret i Trondheim, sendes ut i hele verden der de er med på å hjelpe marginaliserte og fattige og kommer tilbake med et internasjonalt engasjement som vi sårt trenger i Norge i dag.

Bibelskolene er unike arenaer der nye generasjoner trenes i å sette andre foran seg selv. Er ikke dette noe av den viktigste samfunnsbyggingen vi kan holde på med?

Kutt med store konsekvenser

Dersom regjeringens forslag om å kutte tilskuddet blir stående, får det en dobbel negativ konsekvens for studentkandidatene:

Det blir et vesentlig dyrere studietilbud forbeholdt de økonomisk privilegerte. Det leder også til insentiver om at økonomiske, mer enn faglige og personlige vurderinger, skal ligge til grunn for studie -og utdanningstilbud på tilsvarende nivå.

Besøk bibelskolene!

Mye tyder på at kunnskapsministeren ikke kjenner til bibelskolenes betydning og innhold. Et eksempel er overskriften for privatskolelovens kap 6A som regulerer bibelskoler: «Diverse skolar som gir yrkesretta opplæring». De gir altså yrkesretta opplæring. Som organisasjonsleder kjenner jeg godt til den rekrutterende effekten skolene har for stillinger i menighet og misjon, men også til hvordan skolene legger til rette for videre, høyere utdanning i alle sektorer.

Derfor oppfordrer jeg kunnskapsministeren til å besøke bibelskoler og la henne møte lokale politikere, ansatte og studenter. Leder av SP i Grimstad, Lars Magne Tønnesøl, sier det slik: «Min klare oppfatning er at Bibelskolen i Grimstad (BiG) har en stor og viktig betydning, ved sin 40-årige virksomhet her i Grimstad og i landet for øvrig. BiG er Ikke bare en bibelskole, men bidrar for øvrig også med et bredt og engasjert tilbud i lokalsamfunnet.»

Som tidligere rektor på bibelskole, skulle det ikke forundre meg om perspektivene etter et slikt besøk ville bli betydelig endret.