Drømte om å bli pastor

Da Vincent var 18 år var han med på en ungdomssamling i Mali. Der utfordret de deltakerne til å gå inn i fulltidstjeneste og snart er han blant de første i samarbeidskirken vår med teologiutdanning.  

Tekst og foto: Normisjon 

Utdanning kan endre livet til en hel familie. Derfor støtter Normisjon studenter i Mali som ellers ikke ville hatt mulighet til å studere. Vi støtter også unge ledere som vil gå videre på bibelskole eller teologiutdanning. På den måten er Normisjon med å utdanne ledere i EELM, som er Normisjons samarbeidskirke i Mali. Med gode ledere, står kirken stødig på egne bein.

Og en ungdom som har nytt godt av dette, er Vincent. Han kom til Bamako for omtrent tolv år siden.   

En drøm 

Da Vincent flyttet til Bamako, hovedstaden i Mali, begynte han i en lokalkirke av EELM, Normisjons samarbeidskirke i området. Etter et ungdomsmøte, delte han med pastoren sin at han hadde en drøm.

Han ville bli pastor.

Allerede på ungdomsskolen hadde kameratene hans kalt ham for «pastor» fordi han var så opptatt av å leve som en kristen.  

Svaret han fikk var at han burde få seg en annen yrkesutdanning først. Det er tilfeldig hvor mye lønn en pastor får i Mali, ofte er det ingenting. Mange pastorer er avhengig av jordbruk eller har et annet yrke ved siden av jobben som prest.  

I 2015 fikk Vincent et stipend fra Normisjon for å begynne på sykepleieutdanning. Etter tre år var han ferdig utlært, men det var vanskelig å få jobb. Han jobbet noen måneder som frivillig på et helsesenter, før han begynte som murerlærling i firmaet til en av mennene i menigheten. 

Drømmen om å bli pastor holdt han fortsatt fast på, og han var aktiv med i kirken som ungdomsleder, korist og søndagsskolelærer. Han ble også med som leder i Agenda 1 lokalt, et fellesskapsbyggende nettverk. Der imponerte han med å være lyttende, hjelpsom og arbeidsom.  

Historiske for den lokale kirken 

I 2020 åpnet endelig muligheten seg! EELM skulle sende to studenter til Kamerun for å studere teologi og Vincent fikk en av plassene. Tilbakemeldingene fra lærerne i Kamerun er veldig positive. Om alt går etter planen, er de ferdig med en bachelorgrad i juni 2023.  

Vincent er spent på å komme tilbake og arbeide som pastor. Han og den andre studenten blir de første pastorene i EELM med en teologiutdanning.

Pastorene i EELM har til nå hatt ungdomsskole (eller alfabetisering på lokalspråk) og kurs på lokale bibelskoler. Det har gitt et godt grunnlag for å lede kirkene på landsbygda, men når ungdommene i byene får mer utdanning, så trenger også pastorene å ha utdanning på et høyere nivå.  

Med muligheten Vincent og studiekameraten har fått til å ta mer teologiske studier øker, muligheten for at kirken EELM selv kan reflektere over teologiske spørsmål. Det er enda et steg på veien til selvstendighet. 

Prosjekt: Håp om en bedre framtid i Mali