Ecuador-menighet deler ut matkurver i nabolaget

Her en familie som mottok månedens gave.

«Hvordan kan vi gi godhet til dem som bor i vårt nærområde, selv om vi ikke har store materielle goder selv?» drøftet menigheten Noas ark i Ecuador. Svaret ble en kurv med dagligvarer.

Tekst: Odd Magnus Venås – Foto: Privat – Publisert 25.05.23

William Murillo, som var leder i menighetens styre i Guayaquil da de luftet ideen om en hjelpekurv for to år siden, sier at idéen ble tatt godt imot.

– Den skal være først og fremst gis til mennesker som ikke er medlemmer i menigheten, men som bor i området rundt kirken og som har store behov for hjelp. I fellesskap bestemmer vi hvem som skal få, og hvem som skal overbringe kurvene, forteller han og påpeker:

– De som deler ut hjelpekurvene vil også dele evangeliet med dem som tar imot hjelpen og be for dem og deres situasjon.

Sender ut liste

En gang i måneden, i forkant av gudstjenesten, sendes det ut en liste på Whatsapp med dagligvarer som folk kan ta med seg. Hver person, eller familie i menigheten, skriver så hva de tenker å ta med slik at andre kan bidra med det som mangler. 

Eldste i menigheten, José Martillo, forteller om spennende frukter av initiativet. 

– Det har vært nyttig for oss som menighet, og ikke minst har det vært bra for de familiene som er i en veldig vanskelig livssituasjon. Når de får kurven, blir bedt for og erfarer godheten, ser vi at det gir både en fred og et håp i livet deres.

– Gud gir oss det vi trenger

Hjelpekurven har også hjulpet menigheten til å se hva de kan utrette. 

– Det er veldig bra at vi kan vise at det lille vi har, kan vi gi til dem som virkelig trenger det. Gud gir oss, som familier i menigheten, det vi trenger, og selv om det ikke alltid er mye, så kan vi sammen hjelpe andre, sier José Martillo. 

José Martillo (tv) og Luis Muños som er menighetens pastorale team, og som etter en gudstjeneste står klar med det som skal deles ut.

Fortsetter med hjelpekurver

Både José Martillo og William Murillo mener menigheten må fortsette med hjelpekurven, og Murillo legger til:

– Vi ønsker å finne flere nye initiativ for å vise Guds budskap om godhet i praksis. Jeg har alltid tro på at diakoni er en måte å vise Guds barmhjertighet på til mennesker i nød og vise Guds godhet. Ved å fortelle om dette håper vi at også andre menigheter kan bli utfordret til å gjøre noe lignende.

Fakta om menigheten Noas ark:

– Evangelisk luthersk menighet i Guayaquil, Ecuadors største by.

– Ble startet i 2001, og ligger i et nybyggerområde av byen hvor det er mange store sosiale og familiære utfordringer.

– Består for det meste av mennesker som bor i samme nærområdet, og har hele tiden hatt en stor innsats for både barn, ungdom, familier og diakoni.