En liten Paulus

Chakreya Choun (36) gikk fra et ønske om å forby kristendom i Kambodsja til å trene kristne ledere rundt om i hele landet.  Dette er en forandring bare Jesus kan stelle i stand.

27. februar 2020
Tekst Amalie Holm 
Foto Amalie Holm/Emilie Løvaas Wang/David Einan/Bjørn Aron Rydland

Chakreya vokste opp i en familie på tolv som var svært viet til sin buddhistiske tro. I likhet med  mange andre var de fattige, og følte seg sett ned på. Det krevende livet skapte en drøm i Chakreya: Hun skulle bli statminister så hun kunne hjelpe de fattige.

– Jeg gråt når jeg så de fattige, sier Chakreya. 

Den buddhistiske oppveksten lærte henne også å hate kristendom, mye takket være et rykte om at de kristne ikke hedret, men hatet, sine foreldre.

Begynte å be
Etter å ha fullført videregående, stoppet skolegangen opp. Etter dette begynte Chakreya å jobbe på et kristent bibliotek, på tross av sin buddhistiske tro. Kjærligheten til det engelske språket var drakraften til jobben, sammen med ønske om å tjene penger til familien. Her ble hun introdusert for den kristne troen gjennom morgenmøte hver dag. Forestillingene om kristendommen endret seg, og hun begynte å be til Gud om stort og smått. Gud svarte på hennes bønner, men troen på tilfeldigheten var fortsatt størst.

En dag åpnet det seg en mulighet til å studere engelsk i Phnom Penh i ett år. 

– Problemet var bare at jeg måtte få et resultat på 90 – 99 poeng for å bestå året. Med utlendinger som konkurrenter forsvant all tro at dette ville gå, sier hun. 

Chakreya trengte et mirakel fra oven og sa til Gud «Om du fins gi meg et resultat på 99 poeng». Etter tre måneders venting kom resultatet og Chakreya kunne prise seg lykkelig for hun hadde klart et resultat på 99 poeng. 

– Økonomisk sett dukket det også opp utfordringer, men Gud var meg nådig og forsørget meg, forteller hun. En av dem som ble minnet av Gud om å huske på Chakreya var sjefen hennes på biblioteket.  

Gud er større
– Alle disse hendelsene har vært med å vise meg at det finnes en Gud som er større, sier Chakreya

Hun ble kristen i 2000 og har siden det spredt det gode budskap gjennom jobb, men også i hjemmet. 

– Min smerte har blitt min lidenskap, forteller hun. – Som den første kristne i familien ble jeg en lykt i hjemmet, og all vold og krangling ble byttet ut med kjærlighet ovenfor hverandre. 

Fra da av viste Chakreya at bare Jesus kan forandre liv. Også gjennom jobben hennes på biblioteket fikk folk et møte med Gud. Til slutt ble det så mange kristne at en kirke blomstret fram og hun ble pastor, uten noen form for formell teologisk utdannelse. 

– Gud kan altså bruke alle, ler Chakreya.

Selv om hun har en kirke å ta seg av hadde hun en drøm om å reise rundt og fortelle om Jesus. Problemet var at hun manglet kontakter. Hun la det hele i Guds hender og ventet på å finne ut hva Gud ønsket for henne. 

Bønnesvaret kom i 2010 gjennom IMI-kirkens ledertrening i Kambodsja. Imi Internasjonal-leder Terje Høyland manglet en oversetter, og Chakreya hadde engelskkunnskapene som krevdes til jobben. Det ble starten på hennes deltakelse i et team som har trent opp 2500 ledere i 25 provinser i Kambodsja. I dag er hun en av hovedlederne av teamet.

Lederskap
– Å være en leder gjør at jeg kan nå ut til mitt folk. Jeg kan bruke mine egenskaper som hyrde og hjerte mitt kan holde dem, sier Chakreya.  

Hun kjenner følelsen av å bli sett ned på, men ønsker å fortelle sitt folk at de er elsket uansett. Gud kan bruke dem samme hva de har gått gjennom, for deres identitet ligger i Jesus og ikke i hvor håpløst livet kan se ut. 

– Selv er jeg et levende bevis på at Gud kan forvandle enhver situasjon. Åpenheten rundt min egen motstand hjelper andre å se en ende på mørket. 

Chakreya ser på det som et privilegium at Gud bruker hennes liv som en oppmuntring for andre.

Chakreyas hjerte for sitt folk er stort og kilden for kjærligheten er Gud. 

– Gjennom motgang og medgang har jeg lært Gud å kjenne, og ikke minst hvor mye som forvandles når han får rom i livet. 

Gjennom ledertrening og rollen som pastor har hun sagt ja til å være en del av forvandlingen.  

– Ikke jeg, men Jesus, som kan endre deres liv, sier Chakreya. – Videre drømmer jeg om å kunne forkynne evangeliet over hele verden, hvor hen det måtte være.


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 4/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.

Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret.