Lederkonferanse for alle

Normisjon inviterer alle medarbeidere, ansatte og frivillige, til Leder- og medarbeiderkonferanse i Stavanger 6.-9. februar 2020

30. september 2019
Tekst Oddvar Søgaard/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill.

lederkonferanse

Lederkonferansen er første gang vi samler alle til en stor Jesus-fest!

Innhold
Tema på konferansen er «Elsket og sendt». Programmet blir snart klart med inspirerende kveldsmøter, bibeltimer og møteplasser.

Nytt av året er «Spor». Spor er temabaserte grupper som skal møtes fire ganger i løpet av helgen, slik at det er mulighet til å knytte kontakt med hverandre og dele erfaringer. Eksempler på Spor-tema er Menighets/fellesskapsutvikling, lovsang og Soul Children.

Arbeidsmåte og tematikk vil variere fra aktuelle innlegg til samtale og erfarings- og ressursdeling. På den måten kan hver deltaker fordype seg innenfor et tjenesteområde eller tema som en har spesiell interesse for eller står i en tjeneste i forhold til. Alt for å oppmuntre og utruste hverandre til tjeneste.

Du kan lese mer om konferansen og få informasjon om påmelding på www.lederkonferansen2020.no

Fest for hvem?
Lederkonferansen er for deg som er lærling først og leder etterpå. Vanlige folk med viten og vilje til å tjene Jesus og andre. 

Her er to eksempler fra mitt eget liv:

Den første lederen i Normisjon jeg møtte het Einar, men jeg kalte ham «Betta». Betta fikk livet sitt forandret i møte med Jesus på under en møtekampanje på Årnes på 1930-tallet. Den lille stua hans på Romerike i Akershus ble et møtested for Jesuslærlinger i grenda de neste 50 årene. Han elsket Jesus og var en leder og et forbilde for mange, også meg, selv om han aldri brukte titler eller fikk lønnsslipp. 

Jeg tenker på hans datter, min tante, som dro til Hallingdal som forkynner og ble der. Aktiv i foreningen i Ål og fortsatt, 60 år etter hun tok kurs i Staffelsgate, ivrig for Jesus forkynnelse. Hun var og er en leder, men lite opptatt av det.

Konferansen er ikke bare for ledere, og heller ikke bare for ansatte i Normisjon. Alle som har et verv, en oppgave eller en stilling i organisasjonen er hjertelig velkomne til å bli med på festen i Stavanger Forum!