Bli volontør

Voluntør sammen med ungdommer på ABBS dagsenter.
Voluntør sammen med ungdommer på ABBS dagsenter i Nepal. Foto: Steffen Lundberg.

Ønsker du et avbrekk i hverdagen, og noen måneder med nye utfordringer og opplevelser samtidig som du får bidra inn i arbeidet vi driver?

Kan du tenke deg et opphold på to måneder eller lengre der du bidrar og gjør en forskjell for barn, ungdom og voksne i Latin Amerika, Afrika eller Asia? Er du interessert i internasjonalt arbeid og andre kulturer? Volontørtjeneste er for alle som er engasjert i internasjonalt arbeid, enten du er pensjonist, student, eller bare vil ha en pause i jobben. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra behov i de ulike landene, og den kompetansen du ønsker å bidra med.

Du får mulighet til å komme på innsiden i en ny kultur og lære om hvordan livet leves i dette landet, ved å møte menneskene som bor der og de utfordringer og gleder de har i sin hverdag. Volontør-tjenesten kan også kombineres med egen studie, feltarbeid og arbeid i utlandet.

Volontørtjenesten gir deg:

 • Erfaring og innsikt i internasjonalt arbeid.
 • En meningsfull jobb i et spennende og viktig arbeid.
 • Opplevelser med mening og relasjoner for livet.
 • Anledning til å bo i et annet land og lære en annen kultur fra innsiden.
 • En attest på at du har bidratt med frivillig innsats i et internasjonalt arbeid.
 • Muligheten til å lære språk og utvikle språkferdigheter.
 • Oppfølgning av Normisjon før, under og etter reisen.
 • Forberedende kurs og debrifing.

Hvem kan bli volontør?

 • Du er lærevillig og ønsker å gjøre en innsats for andre mennesker.
 • Du har et engasjement for internasjonalt arbeid.
 • Du må være fylt 22 år.
 • Du er fleksibel og tilpasningsdyktig i forhold til lokal kultur.
 • Du kan ha ulik erfaring og utdanning.
 • Du ønsker å fremme Normisjons kristne verdigrunnlag.
 • Du vil være ambassadør for Normisjons arbeid.

Søk om å bli volontør i dag!

Er du under 22 år anbefaler vi:

Global Disippel-linjen på Gå Ut Sentere t (GUS). Har du tilhørighet til Normisjon, kan du i tillegg søke GUS-stipend www.gus.no/stipend

World Wide Walk på Bibelskolen i Grimstad (BiG).

Gjennom disse tilbudene får du internasjonal erfaring i team sammen med andre, tett oppfølging og tilrettelagte rammer i en spennende studie som inkluderer stipend og lån fra Lånekassen.

Er du over 22 år eller har relevant internasjonal erfaring, anbefaler vi:

Volontørtjeneste gjennom ett år på Til Tjeneste på Bibelskolen i Grimstad (BiG). Her vil du kunne kombinere en volontørtjeneste på over 4,5 måneder på høsten med en volontørtjeneste i Norge på våren.

Volontørtjeneste gjennom Tjeneste og Ledelse på Gå Ut Senteret (GUS). Her vil du kunne ha en volontørtjeneste i utlandet i inntil fem måneder.

Gjennom disse studietilbudene på GUS og BiG kan du kombinere en volontørtjeneste med godkjente studier som gir deg stipend og lån fra Lånekassen. Dersom utenlandsoppholdet er mer enn fem måneder, vil stipend og lån bli avkortet.

Vi kan ved behov gi hjelp til å identifisere en volontørtjeneste innen rammen av Normisjon. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på internationaldirector@normisjon.no slik at vi sammen kan finne volontørtjenesten som passer på deg!

Søk om å bli volontør i dag!

 

Har du relevant utdanning/arbeidserfaring, vil vi anbefale deg å:

Ta kontakt med oss via internationaldirector@normisjon.no

Vi tar imot søknader fortløpende, og ønsker gjerne å høre fra deg. Last ned skjema her dersom du vil søke.

Volontører må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier. I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov i våre samarbeidsland. Alle tjenestene må på forhånd avklares med den nasjonale kirken/samarbeidsorganisasjonen volontøren skal arbeid i. Normisjon vil ikke i alle land ha mulighet for å gi daglig oppfølging ved hjelp av norsk personell, men volontører vil få tildelt en nasjonal arbeidsleder. Alle volontører skriver volontørkontrakt med Normisjon og går gjennom et intervju. Normalt vil vi da også be om referanser.

 

Har du flere spørsmål angående volontørtjeneste? Send oss en e-post på internationaldirector@normisjon.no så svarer vi deg så snart vi kan!