Bli volontør

Ønsker du et avbrekk i hverdagen, og noen måneder med nye utfordringer og opplevelser samtidig som du får bidra inn i arbeidet vi driver?

Volontørtjeneste er for alle, pensjonister, studenter, eller du som vil ha en pause i jobben. Du må være over 22 år, og kan tenke deg et opphold på fire måneder eller lengre der du bidrar inn i arbeidet og gjør en forskjell for barn, ungdom og voksne i Latin Amerika, Afrika eller Asia. Arbeidsoppgavene vil variere med behov i de ulike landene og den kompetansen du har å bidra med. Du kommer på innsiden i en ny kultur og du får lære om hvordan livet leves i dette landet ved å møte menneskene som bor der og de utfordringer gleder de har i sin hverdag.

Er du under 22 år anbefaler vi et år som Global Disippel på Gå Ut Senteret (GUS)

Volontørtjenesten gir deg:

 • Erfaring og innsikt i internasjonalt arbeid
 • En meningsfull jobb i et spennende og viktig arbeid
 • Opplevelser og vennskap for livet.
 • Anledning til å lære et annet land og kult og kjenne fra innsiden.
 • Opplevelser og reiser med mening.
 • En attest på at du har bidratt med en frivillig innsats i et internasjonalt arbeid.
 • Mulighet til å lære språk og utvikle språkferdigheter.
 • Muligheten til å reise til et spennende land på en trygg måte.
 • Oppfølgning av Normisjon før under og etter reisen.
 • Anledning til forberedende kurs og debrifing.

Arbeidsoppgaver i de forskjellige landene

Alle plasseringene/ tjenestene må på forhånd avklares med den nasjonale kirken/organisasjonen de skal arbeid i. Behovet kan variere fra år til år. Ut ifra interesse og erfaring kan du bidra på mange forskjellige måter. Nedenfor ser du noen eksempler:

Ecuador

 1. Tamboskolen: Engelskundervisning • Idrett (f. eks. KRIK-arbeid)   •  Musikk
 2. Ungdomsarbeid i indianerkirken: Være en del av lokalt team   •  Miljøarbeid
 3. Medvandring indianerkirken (voksen volontør)
 4. Bibelskolen IBLE: Disippelkurset Nehemias i menigheter (miljøarbeid )
 5. Barne og Ungdomsarbeid i den spansktalende kirken: Del av lokale team   •  Miljøarbeid

Nepal

 1. Omsorgsarbeid for handikappede barn i Katmandu
 2. Undervise i engelsk og eventuelt andre fag ved skolen i Okhaldhunga
 3. Leger med spesialistutdannelse ved Okhaldhunga sykehus*

Bangladesh

 1. Miljøarbeider på skoler og internat for barn og ungdom:  Organisere ulike fritidsaktiviteter (idrett, musikk, håndverk)  •  Hjelp med lekser  •  Lede bibelgrupper  •  Leirleder
 2. Studentarbeid på gutteinternat i Dhaka: Engelsktrening  •  Datahjelp  •  Bibelstudium  •  Disippeltrening

Aserbajdsjan

 1. Lærer i engelsk, evt. andre fag: Undervisning  •  Kursing i lærere som ikke har lærerutdanning
 2. Spesialpedagoger: l utvikling av dagsenter for barn med psykisk utviklingshemning og deres foreldre
 3. Lærer/ instruktør på yrkesopplæringssenter for barn med spesielle behov som  snekring  •  søm  •  bilmekanikk  •  data  •  engelsk
 4. Idrett og musikk

Mali/Senegal

 1. Vedlikehold/reparasjon: Snekring   •   Vedlikehold av hus  •  Bilmekanikk
 2. Mediarelatert arbeid: Veilede i bruk av data  •  Veilede i produksjon av radioprogram  •  Gjennomgang av misjonærenes pc’er
 3. Barne- og ungdomsarbeider: Søndagskole  •  Idrett  •  Leir

India

 1. Miljøarbeider på engelskspråklige skoler og internat for barn og ungdom: Idrett  •  Musikk  •  Håndverk  •  Hjelpe med lekser  •  Lede bibelgrupper  •  Leirleder
 2. Assistere på ulike helsestasjoner/sykehus: Bistå ved fødsler og annet helsearbeid  •  Forefallende arbeid  •  Delta i lokal menighet
 3. Mediarelatert arbeid: Data  •  Fotografering  •  Info til Norge

Hvem kan bli volontør?

 • Du er lærevillig og vil gjøre en innsats for andre.
 • Du må være fylt 22 år.
 • Du er fleksibel og tilpasningsdyktig i forhold til lokal kultur.
 • Du kan ha ulik erfaring og utdanning.
 • Du ønsker å fremme Normisjons kristne verdigrunnlag.
 • Du som vil være ambassadør for Normisjons arbeid.

Søk om å bli volontør i dag!

Vi tar imot søknader fortløpende. Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet som du kan laste ned her: Last ned skjema her om du vil søke [LENKE TIL KUNNSKAPSDATABASEN HER], og sender det på mail til rekruttering@normisjon.no, så hører du mer fra oss. Volontører må identifisere seg med Normisjons visjon og verdier. I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på egnethet, kompetanse og behov i våre samarbeidsland.

Få gratis flyreise!

Dersom du verver 15 faste givere, vil Normisjon dekke din flyreise tur/retur. Egne regler gjelder.

Ofte stilte spørsmål:

Hva må jeg betale?

For ikke å belaste arbeidet for våre partnere må du selv dekke utgifter for reise, kost og losji.
I tillegg kommer eventuelle vaksiner, visum, forsikring, flybilletter og volontørkurs dersom nødvendig. Prisen avhenger av hvilket land du reiser til. Det koster ikke mye å leve i våre samarbeidsland. Beregn fra 3000 kroner i måneden.

Hvordan er boforholdene?

Normisjon vil legge til rette for at du får et trygt sted å bo i det landet du reiser til.

Har du spørsmål angående volontørtjeneste? Send oss en mail på rekruttering@normisjon.no, så svarer vi deg.