Et alternativ til dikt og snitter

Mellom 50 til 110 mennesker samles til lunsjforedrag en gang i måneden på Strand leirsted i Sandefjord.

– Dagens seniorer ønsker noe annet enn formiddagstreff med dikt og snitter. Derfor prøver vi å tenke annerledes og nytt med våre lunsjforedrag på Strand leirsted, forteller daglig leder, Ruben Heitmann.

Tekst Arne Sæteren; Foto: Ve/Bu Normisjon; Publisert: 28.10.21

En tirsdag i måneden inviterer Vestfold og Buskerud (Ve/Bu) Normisjon til lunsj, foredrag, kaffe og kaker på leirstedet i Sandefjord.

– Lavterskelarrangement
– Vi forsøker å unngå indrekirkelige, kristne eller teologiske temaer. I stedet ønsker vi mer allmenne tema som kan engasjere folk utenfor de tradisjonelle kristne miljøene. Tanken vår er at dette kanskje kan være et lavterskelarrangement der det er fint å invitere med naboer og venner. Samtidig er det også mange gamle travere i de kristne miljøene som også er interessert i mer enn teologiske tema. 

Heitmann forteller at det er mellom 50 og 110 som pleier å komme på foredragene.

– Flere av dem er godt kjent med Strand og Normisjon, men vi ser stadig nye ansikter på samlingene. Noen har aldri vært på Strand før, mens andre forteller at de har vært der for mange år siden.

Foredragsholderne er kjente, profilerte personer, og noen av dem engasjeres gjennom et eventbyrå.

– Vi tilbyr alle honorar, og i utgangspunktet betaler vi etter deres satser. Men det hender noen reduserer honoraret eller lar være å ta betalt fordi vi er en frivillig organisasjon, forteller Heitmann.

Flere foredrag utsatt
Det første lunsjforedraget gikk av stabelen i september i fjor med tidligere domprost i Oslo, Olav Dag Hauge, som gjest. Senere samme høst kom tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Men på grunn av koronaen ble det en pause fram til juni år da redaktør og kommunikasjonsrådgiver Are Tågvold Flaten holdt foredrag om det amerikanske valget og Joe Bidens første 100 dager som president.

Ruben Heitmann forteller at noen av foredragene som ble avlyst i fjor, tas opp igjen i høst og vinter. Det ble gjort to forsøk med foredrag av afrikakjenneren og journalisten Einar Lunde. Koronaen satte en stopper for disse, men 7. desember kommer han til Strand, og hans tema er «Spioner på safari». 

Det er påmelding og forhåndsbetaling til arrangementene via regionens nettside.

– Under koronapandemien måtte vi få til en løsning for å registrere deltakerne. Dette har fungert godt, derfor har vi fortsatt med dette, sier Heitmann. 

Samlingene starter med lunsjbord og etter foredraget serveres det kaffe og kaker. I løpet av samlingene blir det også gitt informasjon om leirstedet og Normisjon.