Et engasjert menneske

Oppveksten i Afrika vekket engasjementet i Hilde Frafjord Johnson. Siden har hun brukt sin stemme for fred, rettferdighet og en bedre verden.

Tekst: Kristin Winther Jørgensen
Foto: Tim McKulka, FN/Mona Høvset, KrF

Hilde Frafjord Johnson ble født i Arusha, Tanzania. Hun var barn av to misjonærer.

– Der tilbrakte jeg mine første sju leveår. Jeg hadde en flott barndom. Men det viktigste var nok hvordan den har satt sitt preg på meg. Det å ha opplevd fattigdom og urett på nært hold fra jeg var liten, gjorde noe med meg. Det har utvilsomt styrt mine veivalg senere i livet. Det er den viktigste grunnen til at jeg ble politisk engasjert, sier Hilde Frafjord Johnson.

– Med mine røtter i Tanzania har jeg alltid følt meg som halvt tanzanianer. Min identitet er knyttet til kontinentet. Politisk har jeg vært opptatt av Afrika fordi de største fattigdomsproblemene finnes nettopp der. Skal vi nå bærekraftsmålene og kampen mot ekstrem fattigdom, må vi øke innsatsen her.

Jesus som forbilde
Frafjord Johnsons engasjement får tett følge av hennes kristne tro:

– Troen er grunnmuren i livet mitt. Jesus er min medvandrer i hverdagen og mitt viktigste forbilde. I studietiden var jeg aktiv i Navigatørene, og var med og startet Korsvei. Siden har jeg slitt kirkebenkene, både hjemme og ute – i dag for det meste i Uranienborg kirke i Oslo. Det kristne menneskesynet og de kristne verdiene er også fundamentet for mitt politiske engasjement.

Vil ha gjennomslag
Nå er Hilde Frafjord Johnson generalsekretær for Kristelig Folkeparti (KrF). For tiden er hun opptatt av å løfte partiet igjen.

– Det er viktigst for meg akkurat nå. Men jeg ville ikke vært meg uten å ha et sideblikk mot folket som lider under konflikten i Sør-Sudan og innsatsen for verdens fattige, sier Frafjord Johnson. Hun forteller at partiet, etter et krevende valgresultat, er over på offensiven.

– Det gjelder å utnytte vippeposisjonen vi har fått i Stortinget til å få best mulig gjennomslag for de kristne verdiene og et varmere samfunn.

Løfte i flokk
Som generalsekretær leder hun det teamet som på mange måter er «navet» i partiet.

– Generalsekretæren skal bidra til at KrFs 27 000 medlemmer og tusenvis av tillitsvalgte rundt omkring i landet opplever at de blir hørt og er del av et viktig lag. Samtidig er jeg også en sentral rådgiver for partiledelsen og holder tett kontakt med dem og resten av laget. Sammen skal vi løfte i flokk, sier Frafjord Johnson.

Hun forteller at hennes reise i KrF begynte som 16-åring, da hun meldte seg inn i partiet.

– Jeg fikk tidlig tillit og utfordringer. Jeg ble etter hvert nestleder i KrFU og jobbet som politisk rådgiver for Kjell Magne Bondevik som partileder og parlamentarisk leder. Siden ble jeg stortingsrepresentant for KrF fra Rogaland. Etter brakvalget i 1997, ble jeg utviklings- og menneskerettighetsminister. Det var en fantastisk mulighet til å kjempe for dem som trenger det mest. Det ble sammen nesten sju år som utviklingsminister i Bondevik I og II-regjeringene.

Det mest krevende oppdraget
I 2011 ble hun utnevnt som FNs spesialutsending til Sør-Sudan med ansvar for alle FNs operasjoner.  

The newly-appointed SRSG of UNMISS, Ms. Hilde Johnson, met with South Sudanese church and civil society leaders to understand how the mission can better serve the people of South Sudan.

– Sudan led under Afrikas lengste borgerkrig og i realiteten det siste apartheidregimet i verden. Jeg hadde en avgjørende rolle i fredsforhandlingene, og jeg kjente de fleste aktørene i ledelsen av Sør-Sudan. Jeg var nestsjef i UNICEF globalt da Sør-Sudan gjennomførte sin egen folkeavstemning og 98 prosent av innbyggerne stemte for selvstendighet. FNs generalsekretær Ban Ki Moon utnevnte meg til spesialrepresentant og leder for FNs fredsbevarende operasjon i landet. Jeg ledet en operasjon på 11 000 ansatte og 7000 soldater. Det er det mest krevende oppdraget jeg har hatt, sier Hilde Frafjord Johnson.

– Tross mange forsøk på å bidra til en politisk løsning over lang tid, gikk det ikke. Krigen brøt ut på min vakt. Da hadde jeg bare en ting å gjøre, og det var å gjøre hva jeg kunne for å beskytte sivilbefolkningen. Jeg gjorde noe som ikke har vært gjort, verken før eller siden; å åpne FNs baser for de som rømte krigshandlingene og løp for livet. I løpet av en dag kom 17 000 mennesker inn i våre to baser i hovedstaden Juba. Etter noen måneder hadde vi reddet livene til over 100 000 mennesker. Siden har borgerkrigen rast i fem år og enda er 200 000 mennesker under FNs beskyttelse.

Afrika hardest rammet
Hilde Frafjord Johnson mener alle av oss kan bidra litt for å gjøre livet bedre for hverandre.

– De fleste av oss kan gi til de som trenger det mest gjennom fast givertjeneste. Skal vi ta forvalteransvaret på alvor, kan vi også satse mer på gjenbruk og leve enklere. Vi skal huske at det er Afrika sør for Sahara som vil bli hardest rammet av klimautslippene. Det å gjøre mer for å begrense klimautslippene, er å ta ansvar for vår neste –  og for Afrika.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018