Ett hakk videre

Vi er på FATMES, det teologiske fakultet i Bamako, Mali. I to uker har de tre oversetterne gjennomgått tekster ord for ord.

Skrevet av: Hilde Halvorsen, 30. april 2018

Oversetterteamet for malinké-NT
Foto: Hilde Halvorsen

Det er doktor Yussuf Dembele som er konsulent for malinké-NT. Sammen med oversetterne Gabriel Diarra, Louis Tounkara og Adama Dembele saumfarer han evangeliene for ord som skal endres på.

Akkurat i dag mens bildet ble tatt, var diskusjonen i gang over ordet «haŋa». Adama mener bestemt at det må stå «hanga», som betyr styrke/autoritet.  De smaker på ordet, sier det mange ganger, legger vekt på ulike stavelser. 

Adama som er ung og frimodig, er tydelig. Ikke så rart siden han selv snakker malinké.  Louis er også malinké. De to andre er teologer og har annet morsmål. Det bli «hanga».  Man legger det inn i det spesiallagede programmet for oversettelse, trykker på en tast, og dermed er det gjort. Det andre som drøftes, er nasal-lyd eller ikke på «kewanlen» (gjerninger).

De tar en  pause og kikker på meg. Kan Normisjon hjelpe til med å få malinké-språket med på en harmoniseringsgjennomgang slik at myndighetene får fastslå alfabetet? Det er spennende tider for malinkéspråket.

Vi ber for:Oversetterteamet

Prosjekt:Bibel og språk i Mali

Prosjektnummer:401 008Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"