Får mer Digni-midler til bistand

For 2018 har Normisjon fått tildelt cirka 15,7 millioner kroner i støtte fra Digni til bistandsprosjekter. Det er en økning på nesten 2,5 millioner siden 2017.

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Liv Wendel

I 2018 er 82 554 enkeltmennesker direkte berørt av prosjekter Normisjon har i sine samarbeidsland. Over 300 000 regnes som indirekte berørt. 

– Totalt når vi 400 000 mennesker gjennom våre prosjekter, forteller Marianne Næss Norheim i internasjonal avdeling. 

Nylig skrev Digni under en ny avtale med Norad. Normisjon har signert endelig avtale med Digni for de kommende fem årene, og har altså for 2018 fått en økning i tildelingen på rundt 2,4 millioner fra året før. 

– Disse midlene vil bidra til at vi kan være med å løfte mange mennesker ut av fattigdom og til et verdigere liv, sier Norheim. 

Norheim understreker at det kun er en del av Normisjons prosjekter som mottar midler fra Digni, og at Normisjon er minst like avhengig av gaver til arbeidet som før. 

Gjennom Digni-støttet arbeid i Jharkhand, India har man i flere år jobbet med å blant annet sikre trygge arbeidsplasser, landrettigheter til urbefolkningen og likelønn for kvinner. 

Relatert innhold

Helbredet, frelst og døpt

Binod ble en kristen etter å ha tatt med den syke bestemoren sin til kirken for å få hjelp. Der opplevde han å se et mirakel.

Read article "Helbredet, frelst og døpt"

God påske!

Jeg måtte ta meg selv i det, her en dag da jeg litt sånn halvspydig fikk sagt til en kamerat av meg at «det der kan du jo ikke tro!»

Read article "Troens dommedag"

Fra elev til lærer

En støttende familie har betydd alt for Ratna. De har støttet henne i målet om en utdanning, men også i troslivet har familien vært viktig. Nå vil Ratna bruke muligheten hun har fått til å gi tilbake til de som har betydd alt.

Read article "Fra elev til lærer"