Feiret i en uke!

Da Normisjons samarbeidskirke på Cuba fikk vite at de var tatt opp som medlem av Det lutherske verdensforbund, varte feiringen i over en uke.

25. januar 2019
Tekst LWF/Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto IEU

– For Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) betyr dette en trygghet for at vi er del av det internasjonale lutheranske fellesskapet. Vi er ikke alene lenger, sier biskop Ismael Laborde Figueras.

IEU ble tatt opp som medlem av Det lutherske verdensforbund (LWF) under rådsmøtet i Genève i juni 2018.

– Når vi får være del av den lutherske kommuniteten kan vi lære fra andre og samtidig dele de gavene Den hellige ånd har gitt oss, sier han. – Vi kan dele erfaringer fra å plante luthersk kirke i en ikke-europeisk sammenheng. Vi kan dele vår erfaring med lederutdanning i et land uten et juridisk rammeverk for vår kirkes handlinger. Før var vi relativt alene. Nå er vi i følge med andre.

IEU har 1500 medlemmer i elleve menigheter, og har flere kvinner enn menn i tjeneste som pastorer og diakoner. IEU er også den eneste kirken på Cuba med en liturgibok som inkluderer kubansk musikk.

I år 2000 startet kirken sin egen teologiutdanning, som tilbyr teologistudier på flere ulike nivåer.

– Fordi vi er kirke i et land med relativt høyt utdanningsnivå er det viktig for oss å ha spesielt fokus på teologiutdanning, sier biskop Laborde Figueras.

IEU jobber også jevnt med små, selvbærende prosjekter for å gradvis fase ut ekstern finansiering.

Selv om kirken på Cuba kan organisere seg og forkynne fritt, tillater styresmaktene ikke offisielt noen teologisk utdannelse. En annen utfordring er høye levekostnader. Arbeidere betales i kubanske pesos, men varer og tjenester er prissatt i såkalte «convertible national currency» som er knyttet til prisen på amerikanske dollar. Dette fører til at svært mange har lite disponibel inntekt, og gir igjen lave inntekter til kirken via givertjeneste fra kirkemedlemmene.

– Alle disse tingene gjør vårt arbeid utfordrende og interessant, men vi vil alltid finne en vei framover, med Guds hjelp, sier biskop Laborde Figueras.

Teksten er hentet fra lutheranworld.org