Fjorten år og brud

Tårene strømmer nedover kinnene hennes når hun forteller meg hvordan livet som barnebrud artet seg. Hannah ble slått og torturert av ektemannen. Hun er ikke den eneste barnebruden som lider denne skjebnen.

Skrevet av: Sunniva Vikan, 23. desember 2017

Hannah ble giftet bort som 14-åring. 71 % av jenter på landsbygda i Bangladesh står barnebrud.
Foto: Sunniva Vikan

En av fire jenter i verden blir giftet bort som barn. Disse jentene blir dobbelt så ofte utsatt for vold som sine medsøstre. Dette er de dystre tallene for verdens barnebruder. Hannah ble offer for fattigdom og tradisjoner. Familien med åtte barn hadde ikke råd til å vente lenger med å gifte henne bort. De trodde på lovnader om at hun skulle få fortsette på skolen og bli behandlet godt. Løftene ble brutt, og to år senere måtte Hannah flytte hjem igjen på grunn av en voldelig ektemann. Denne gangen med enda en munn. mette: sønnen Daniel.

Versting

Bangladesh, der Hannah er vokst opp, er versting på statistikken over barneekteskap. Landet er nummer fem i verden og halvparten av alle jenter her blir giftet bort som barn. På landsbygda er tallet så høyt som 71 %. 

Unge jenter samles i Bangladesh. Normisjons samarbeidspartner Sancred står for samlingene hvor jentene lærer om og diskuterer egne rettigheter. Foto: Sunniva Vikan.

Myndighetene fikk sterk kritikk for å ta mange skritt tilbake på området når de i mars 2017 godkjente en lov som beholdt 18 år for kvinner og 21 år for menn som minimumsalder for ekteskapsinngåelse, men som tillater ekteskap blant yngre kvinner og menn i spesielle tilfeller. Mange rettighetsgrupper mener dette betyr at Bangladesh ikke lenger har en minimumsalder for å bli gift.

Majeda, også fra Bangladesh, ble forsøkt giftet bort til en lokal politimann som tolvåring. Så dypt stikker loven om 18-års aldersgrense altså i landet. En selvhjelps- gruppe, finansiert av Normisjon, gikk så langt at de rev ned bryllupsdekorasjonene da de skjønte at bryllupet skulle stå neste dag. Nå, mange år senere, er Majeda selv aktivist for å få stoppet barneekteskap, som hun omtaler som «ren ondskap». 

I nabolandet India er statistikken nesten like nedslående. Her giftes 47 % av jentene bort som barn. Landet har på grunn av det enorme folketallet flest barnebruder i verden. Ifølge FN rapporten State of the World’s Children (2016) finnes det 26 610 000 indiske kvinner mellom 20 og 24 år som har blitt giftet bort som barn. 

Gi en gave i dag:

  1. Send SMS jente til 2160 (200kr) 
  2. Vipps til 96009 (Like Mye Verdt) 
  3. Benytt konto 1503 02 13537 (Normisjon) og merk Julegave

Utdanning redder jenter

«Hvordan kunne du gjøre dette mot din egen datter?» 

Ordene runger på rektors kontor ved Martin Luther College. Rektor Mitali Maria Costa har fått nyss om at en av elevene har blitt gift i løpet av ferien, og hun er ikke nådig. Hun ser hvor skadelig dette er for landet og for jenta som sitter fremfor henne.

– Jeg protesterer mot barneekteskap så ofte jeg bare kan. Det er 18-års aldersgrense for å gifte seg her i Bangladesh, men selv dette er tidlig for å ta ansvar for en familie. Her i landet må en kone ta ansvar for alt husarbeidet; å lage mat, vaske, ta seg av barna og så videre. Barnebruder kommer rett fra mammas fang. De har ikke nok utdannelse. Hvordan kan de da være kone? Hvordan skal de bidra til familiens økonomi? Hvordan skal de greie å oppdra og veilede egne barn når de selv er barn? Å få barn i så ung alder er også en trussel mot eget liv. Jeg skjønner ikke hvordan folk kan gifte bort døtrene sine så unge, sier Costa. 

Engasjerte kvinner i Sunamganj, Bangladesh er ivrige forkjempere for kvinners rettigheter. Å stoppe barneekteskap, fremme menneskerettigheter og få kvinner engasjert i lokalpolitikk er noe av det de brenner for. Foto: Sunniva Vikan.

Gi en gave i dag:

  1. Send SMS jente til 2160 (200kr) 
  2. Vipps til 96009 (Like Mye Verdt) 
  3. Benytt konto 1503 02 13537 (Normisjon) og merk Julegave

De blir vel ikke koner? 

Dette spørsmålet får jeg ofte når jeg forteller folk om realiteten i barneekteskap. «Men de blir vel ikke ordentlig gift i den alderen? De blir vel bare lovet bort til et ekteskap som skal skje senere?»

Nei, det er ikke noe som skjer på et senere tidspunkt. De blir koner. Koner som forventes å slutte på skolen for å ta seg av familien. Koner som skal stå for matlaging, fødsel av barn, vasking av klær og sørge for at ektemannen blir tilfredsstilt på alle måter, også seksuelt.

«Jo mer utdanning en jente har, desto senere gifter hun seg, desto færre barn får hun og familien vil være både sunnere og mer vellykket.»

Slik oppsummerer organisasjonen Girls Not Brides FNs rapport «Progress for Children: Achiving the MDGs with Equity». 

Kavita fra India kan bekrefte den historien. Hun har selv fått en utdannelse gjennom Lahanti Insitute of Multiple Skills, yrkesfagsskolen som Normisjon støtter i Jharkhand, India. Etter å ha studert her har hun fått seg jobb ved Sanma Garment Factory og forteller at foreldrene derfor ikke trenger å bekymre seg økonomisk for henne. 

Fattigdommens pris 

Venninnen til Kavita har det ikke like enkelt.

– Hun ble giftet bort som barn og er hverken i stand til å ta vare på seg selv eller barna sine. Hun er i en veldig vanskelig situasjon, forteller Kavita, man leser tydelig bekymring fra ansiktsuttrykket hennes.   

Kavita fra India har fått mulighet til å ta utdannelse og har fått seg jobb. Venninnen hennes var ikke like heldig og ble giftet bort som barn. Foto: Audun Nedrelid. 

Økonomiske bekymringer er en sterk medvirkende årsak til at jenter blir giftet bort tidlig. Familiene ser seg rett og slett ikke i stand til å beholde jentene hjemme. I noen land, som Bangladesh, øker prisen på medgiften jo eldre jenta blir. Dermed blir det en dobbelt kortsiktig gevinst å gifte bort døtre tidlig. 

Og ja, det er bare kortsiktig vinning, for barneekteskap fører til at jenter ikke kommer seg ut av fattigdom. Med noen ekstra år på skole er sjansen større for å få seg en ordentlig betalt jobb og færre helsebekymringer, for eksempel ved at de unngår svangerskapsrelaterte komplikasjoner for en kropp som ikke er ferdigutviklet. 

Barneekteskap er også en utgift for samfunnet. Verdensbanken har estimert at barneekteskap vil koste verdenssamfunnet 32 milliarder kroner frem mot 2030. 

Bortkastet intelligens

Tashmina sitter foran meg en høstdag i Bangladesh. Hadde foreldrene fått det som de ville for noen år siden hadde Tashmina allerede sluttet på skolen og vært gift. Men en selvhjelpsgruppe støttet av Normisjon fikk stoppet ekteskapet. 

Tashmina var heldig. Det planlagte ekteskapet hennes ble stoppet. 

Lyset i Tashminas øyne ble ikke slukket, det har bare blitt sterkere. Det vitner om håp og fremtidstro når hun forteller meg om hva hun drømmer om. Hun vil gå på skole. Hun vil bli lærer. Hun vil sørge for at flere får en utdannelse. Jeg kan ikke annet enn å se likheten med nabolandets Malala.

–  Det er mye intelligens som kastes bort ved at jenter ikke blir prioritert. Det er trist at de ikke blir sett på som en ressurs det er verdt å investere skolegang på, sier Fred og Cyndi Langworth. De har jobbet ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal og har med egne øyne sett 18-åringer som kommer på sykehuset for å føde sitt tredje barn. 

Vi lever i et av de mest likestilte landene i verden. Jenter blir heiet frem her i Norge selv om vi også har en vei å gå. I mange andre land blir jenter sett på som en byrde. 

Like Mye Verdt ønsker å styrke jenters stilling i lavinntektsland for å unngå at de blir ofre for barneekteskap, vold og menneskehandel. Det finnes ikke noe viktigere vi i likestilte Norge kan bidra med.

Gi en gave i dag:

  1. Send SMS jente til 2160 (200kr) 
  2. Vipps til 96009 (Like Mye Verdt) 
  3. Benytt konto 1503 02 13537 (Normisjon) og merk Julegave