Norge trenger friskolene

KFskolen i Stavanger er en av mange friskoler som får tilskudd fra Staten.

– Nå gjenstår det å se om ord blir til handling, sier Svein Bjarte Sårheim, daglig leder ved KFskolen i Normisjon. Regjeringen gav denne uken signaler om at de vil vurdere friskolestøtten på nytt.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: KFskolen – publisert 09.11.2023

Denne uken ble det holdt flere demonstrasjoner mot regjeringens foreslåtte kutt i støtten til friskolene.

Men samme ettermiddag kom meldingen fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om at regjeringen vil vurdere dette på nytt, og opprette en dialog med friskolene.

Forventer mer støtte

Svein Bjarte Sårheim er glad for det nye signalet fra regjeringen, og at kunnskapsministeren vil drøfte dette med skolene.

– Men vi vet foreløpig ikke hvor mye dette betyr i kroner og ører, sier han.

– Det er grunn til å minne om at privatskoleloven sier at disse skolene skal få støtte tilsvarende 85 prosent av kostnadene for en tilsvarende offentlig skole i samme kommune. I dag får vår skole, KFskolen, rundt 77 prosent støtte. Derfor forventer vi at de nye signalene fra kunnskapsministeren betyr at regjeringen vil oppfylle vedtaket om 85 prosent.

Bidrar til mangfold

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon, er glad for at regjeringen nå snur i denne viktige saken. 

– I vurderingene som nå skal gjøres, er det viktig å minne om det samfunnsbyggende bidraget som friskolene gir. Våre skoler melder seg ikke ut av fellesskapet – tvert imot bidrar de med et mangfold som Norge trenger. Det må det være stort rom for i et liberalt demokrati som vårt, sier han.

Sårheim viser også til at kostnadene til bygninger ikke tas med når støtten til friskolene beregner.

– Dette er en betydelig kostnad som også må tas med i regnestykket, legger han til.

Fjerner kutt

De nye signalene fra regjeringen tolkes slik at forslaget om kutt kommende vår blir fjernet og at støtten fra høsten 2024 vil bli vurdert på nytt i revidert nasjonalbudsjett etter dialog med friskoleorganisasjonene.

Kunnskapsministeren vil derimot ikke fjerne forslaget om å ta bort det doble tilskuddet til skoler med både barne- og ungdomstrinn.